Handlingar

En Ipad ligger på en gräsmatta. På Ipaden står det "Demokratijamboree Scouternas stämma 2020 - Digitalt 21-29 november 2020". Bredvid Ipaden ligger en scouthalsduk i blått och gult.

Här finns handlingarna till Scouternas stämma 2020! Handlingarna är information om vad som händer på mötet, hur det går till och vad vi beslutar om med mera. Till handlingarna kommer också ett antal bilagor.