Funktionär

Som funktionär gör du Demokratijamboree möjlig! Samtidigt kommer du också ha möjligheten att delta i delar av arrangemanget. Funktionärerna hjälper till med allt från incheckning, vara värd för utställare eller workshopspår till att ställa iordning lokaler och visa vägen. Läs längre ned på den här sidan om de uppdrag som du kan göra som funktionär.

Mötesfunktionär

En speciell uppgift på Demokratijamboree 2018 handlar om att vara funktionär i själva stämmodelen. Då kan du hjälpa till i en beredningsgrupp, på påverkanstorget eller under hela stämmans gång som demokrativärd. Läs mer om uppdragen som ordförande för beredningsgrupp/inflytandepunktsansvarig eller demokrativärd lite längre ned på sidan. Som mötesfunktionär ser du till att mötet går rätt till och att alla får komma till tals. Du anmäler dig genom att mejla till Linnéa Hård af Segerstad som är ansvarig för demokratigruppen inför stämman och först efter bekräftelse via anmälningssystemet.

Anmäl dig genom att mejla Linnéa Hård af Segerstad »

Anmäl dig som funktionär

Genom din anmälan till Demokratijamboree markerar du att du är intresserad av att delta som funktionär eller mötesfunktionär. I anmälan får du välja vilka uppgifter som intresserar dig och vilka tider du kan hjälpa till. Längst ned på den här sidan följer lite mer information om vilka uppdrag du kan ha som funktionär. Som funktionär får du en reducerad deltagaravgift och möjlighet att bo i skolförläggning kostnadsfritt.

Anmäl ditt intresse genom att maila demokratijamboree@scouterna.se senast den 20 oktober.

Vi hoppas att du vill hjälpa oss skapa en fantastisk Demokratijamboree i Karlstad!

Funktionärsuppdrag på Demokratijamboree

Här kan du läsa mer om de olika uppdragen som funktionär på Demokratijamboree och mötesfunktionär på Scouternas stämma.

Har du frågor är du välkommen att maila demokratijamboree@scouterna.se

Incheckning

Vid incheckningen välkomnar vi deltagare och ombud och introducerar dem till Demokratijamboree 2018 och Scouternas stämma. De får den information och det material som de behöver Här är det viktigt med ordning och reda samt att försöka vara effektiv för att undvika köer. Incheckningsansvarig hjälper till om någon deltagare har frågor eller behöver ytterligare hjälp, detta för att undvika köer vid registreringen.

Informationsdisk

Vid informationsdisken ska vi kunna svara på de eventuella frågor som deltagare och ombud har. Det ska alltid stå en person vid informationsdisken, även under lunch och pauser. Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren i en pärm och kommer att ha datorer med information och tillgång till hemsidan.

Utställarvärd

Som utställarvärd är du ansvarig för att hjälpa en eller flera utställare under Demokratijamboree 2018 så att de får en så bra vistelse som möjligt. Bland annat ger du dem all information de behöver när de kommer och under dagarna finns du till hands om de har frågor eller behöver praktisk hjälp.

Vägvisare

Uppgiften är att visa besökarna vart de ska gå där det behöver finnas ett flyt i strömmen eller ibland kan vara lite otydligt. Vägvisare kommer att behövas både inomhus och utomhus.

Talarvärd

Att ta hand om en talare/workshophållare innebär att du möter upp hen innan inslaget för att ge info om i vilken lokal de ska vara, att du finns till hands samt annan bra information. Du svarar på eventuella frågor och tillsammans med seminarievärden ansvarar du för att seminariet kommer igång ordentligt.

Seminarievärd

Under helgen kommer det att arrangeras flera pass med vardera flera parallella seminariealternativ som deltagarna får välja mellan. Vi har därför en seminarievärd i varje seminarielokal. Seminarievärden är ansvarig för att lokalen ser bra ut, att teknik fungerar och, i samarbete med talarvärden, att talaren/workshophållaren är på plats.

Barnpassning

På dagtid kommer du leka och ta hand om barn i åldrarna 2-10.

Garderob

I garderoben tar vi emot och vaktar deltagare och ombuds ytterkläder och väskor. Vi ansvarar inte för värdesaker. Det är mest arbete på morgonen och vid dagsagendans slut, men garderoben behöver alltid vara bemannad så länge vi har deltagare i lokalen.

Uppdrag för mötesfunktionärer

Ordförande för beredningsgrupp/Inflytandepunktsansvarig

Leder arbetet/diskussionerna i beredningsgruppen, så att demokratiska beslut fattas. På påverkanstorget hjälper de alla sidor att komma till tals i diskussionerna och uppmanar ombud att göra sin röst hörd genom att skriva yrkanden och stötta de förslag de gillar.
Förkunskaper: God kännedom om hur Scouternas stämma fungerar, god lyssnare, tydlig och pedagogisk, klarar att förhålla sig neutral i en diskussion, har lätt för att överblicka och sammanfatta mycket information, kan vid behov sätta ner foten och stå fast i sitt ledarskap
Måste detta vara en scout? Nej.
Vilka dagar/tider behövs denna funktionär? Hela lördag och del av söndag.

Demokrativärd

Demokrativärdarnas uppgift är att hjälpa ombud och deltagare, genom att svara på olika frågor om demokratin på stämman, exempelvis handlingarna, påverkanstorget, stämmoförhandlingar osv. Kan vid behov också medla i mindre konflikter.
Förkunskaper: God kännedom om Scouternas stämma och demokratiska principer, god lyssnare, tydlig och pedagogisk, stort tålamod, god konfliktlösare.
Måste detta vara en scout? Nej.
Vilka dagar/tider behövs denna funktionär? Hela lördag-söndag.