Vad är nytt för i år på Scouterna stämma?

  • Nytt och förbättrat IT-stöd kallat VoteIT. För att utnyttja VoteIT till fullo bör alla ombud ha med sig dator eller motsvarande. Du kan läsa mer om VoteIT här »
  • Påverkanstorget öppnar digitalt 1 november. Du kommer till det digitala påverkanstorget här »
  • Under det fysiska Påverkanstorget stödjer ombuden förslag med gröna klisterlappar.
  • På det fysiska Påverkanstorget går det också att visa att man är emot ett förslag med röda klisterlappar. De röda klisterlapparna har bara ett symboliskt värde och räknas inte.
  • Påverkanstorget är uppdelat i två kortare pass med ungefär hälften av motionerna och propositionerna på varje pass. Propositionerna om verksamhetsplan, budget och valberedningens förslag finns på båda passen.
  • Som ombud kan du gå med i en ombudsgrupp på ombudsgrupper.se
  • I anmälan har du kunnat ange om du som ombud vill vara med i en stämmopatrull. Läs mer om stämmopatruller här »