Stämmopatruller på Scouternas stämma

För dig som inte har en given ombudsgrupp att ansluta dig till innan stämman och vill jobba i grupp erbjuder vi dig en möjlighet att vara med i en stämmopatrull på plats på stämman. Du blir indelad i en grupp i patrullstorlek tillsammans med andra ombud som känner precis som du. Tillsammans arbetar ni i patrullform under hela helgen. Det innebär inte att ni behöver tycka likadant eller komma fram till saker tillsammans. Däremot är ni gemensamt ansvariga för att alla i gruppen förstår vad som händer under helgen, har roligt och känner sig trygga genom helgen.

 

Detta kan exempelvis innebära att ni besöker påverkanstorgets olika punkter gemensamt, ni kan bolla och förklara olika fakta eller ståndpunkter för varandra, ni ser till att alla får komma till tals, hjälper varandra att uppmärksamma saker som sänker diskussionsklimatet (t.ex. härskartekniker) och sist men inte minst har riktigt roligt tillsammans.

 

Som om det inte vore nog eftersträvar vi att varje stämmopatrull får en mentor som varit med på ett par stämmor förut, har bra koll på mötesformerna samt förmåga att handleda en stämmopatrull. Mentorns uppgift är att finnas till hands och ge opartisk stöttning till patrullen om och när så önskas. Det innebär ett lyssnande och stödjande ledarskap helt enkelt.

 

Om du väljer att gå med i en stämmopatrull kommer du att få reda på din tillhörighet samt mötesplats och tid strax innan stämman (stämmopatrullen har alltså inga förträffar). Sen kan ni prata ihop er om hur ni vill samarbeta under helgen.

 

Om du vill tillhöra en stämmopatrull under stämman anger du detta vid anmälan.

 

Vill du bli mentor för en stämmopatrull under stämman anger du även det vid anmälan.