Påverkanstorget och plenum i Västerås

Påverkanstorget

Det är på Påverkanstorget all debatt sker. Vi röstar inte på Påverkanstorget utan det gör vi i plenum (stora mötessalen). Här har du chans att prata med motionärer om deras motioner (förslag på förändring) och diskutera med alla på torget om dina åsikter. Du uppmanas också att visa ditt stöd till de förslag som du vill ska röstas om senare i plenum.

 

Påverkanstorget är uppdelat i två pass med ungefär hälften av motionerna och propositionerna (styrelsens förslag på förändring) på varje pass. Klockan 10.30 öppnar Påverkanstorgets första pass.  Då har du chans att diskutera och tycka till om första omgången motioner och propositioner. Klockan 14.30 öppnar andra passet där resten av förslagen diskuteras. Förslag till verksamhetsplan, budget och valberedningens förslag till styrelse finns på båda Påverkanstorgen.

 

Båda passen kommer vara indelade i så kallade inflytandepunkter. Vid varje punkt finns det en eller flera motioner och propositioner.

 

Vid Påverkanstorget finns det kartor som visar vilket pass respektive motion och proposition hanteras vid vilken inflytandepunkt samt var i lokalen de är.

 

Kom ihåg:

 • Yrkanden (förslag på beslut, alltså det som stämman röstar om) skriver du som ombud själv in i VoteIT, men måste skrivas ut av sekretariatet. Kom ihåg att gå till sekretariatet och säg att du har skrivit ett yrkande som ska skrivas ut och sättas upp på Påverkanstorget.
 • Möjligheten att skriva nya yrkanden stänger för respektive motion en halvtimme innan Påverkanstorgspasset stänger.
 • Vill du ha hjälp att formulera ditt yrkande kan du vända till sekretariatet eller inflytandepunktsansvariga.
 • Alla yrkande kommer att ställas mot avslag. Detta betyder att du inte ska skriva yrkanden att andra yrkande ska avslås.
 • Varje yrkande som läggs på Påverkanstorget måste få stöd av minst 10 % av alla ombud för att väckas i plenum.
 • Du visar ditt stöd för ett yrkande genom att sätta ett grönt klistermärke vid det och skriver ditt ombudsnummer på ditt gröna klistermärke.
 • Nya förslag och förslag som har jämkats (slagits ihop) kommer att markeras på Påverkanstorget med hjälp av Post-it-lappar.
 • Om förslag har jämkats ihop sent på Påverkanstorget och jämkningsförslaget inte hann nå 10 % innan Påverkanstorget stängde finns det möjlighet att väcka det i plenum på söndagen.

 

Storforum

Som ett komplement till Påverkanstorget hanteras vissa förslag även i storforum. Ett storforum är när en motion eller proposition diskuteras genom en ledd diskussion tillsammans med en moderator. Storforumen syftar till att alla som vill diskutera en viss fråga samlas på samma plats, samtidigt, och lyssnar till varandras åsikter. Storforumen på denna stämma är:

 • Klockan 11.00: Proposition 2 – Äventyr och kompisar i en riktigt bra scoutverksamhet.
 • Klockan 14.00: Valberedningens förslag till styrelse.
 • Klockan 15.00: Proposition 1 – Verksamhetsplan och budget.
 • Klockan 16.00: Frågestund med styrelsen.

 

Plenum

Plenum är den stora salen där all röstning sker. De stora samlingarna (invigning, kvällsshow och avslutning) är också i plenum. I plenum leder mötesordförande mötet framåt.

Kom ihåg:

 • Vi diskuterar inte motionerna och yrkanden i plenum utan det görs på Påverkanstorget.
 • Röstning kan ske via mentormeterknappar som delas ut utanför plenum.
 • Har du en ordningsfråga kan du hålla upp ditt röstkort.
 • Det kommer att finnas demokrativärdar som du kan ställa frågor till om du känner dig osäker. Demokrativärdarnas uppgift är att hjälpa alla att förstå vad som händer på Påverkanstorget och i plenum.