Förberedande workshop

Det finns mycket saker du kan göra för att förbereda dig inför Demokratijamboree. Bland annat kan du läsa stämmans handlingar (som publiceras 19 september), eller så kan du läsa på om Scouternas demokratiska system. Mycket information om just det demokratiska systemet finner du här på scoutservice. Scouterna har även tagit fram en workshop som ska förbereda första-gången-demokratijamboreeare inför helgen i Västerås (Demokratijamboreen).

 

Workshopen är ett första steg för att göra scouter mer medvetna om hur föreningars demokratiska system ser ut och den behöver kompletteras med kontinuerlig diskussion om Scouternas, kårernas och patrullernas demokratiska uppbyggnad och funktion.

Vill ni ha någon från Scouterna som kommer och håller i workshopen för er? Samla då ihop er till ett litet större gäng och hör av er till demokratijamboree@scouterna.se så ska vi se vad vi kan göra!

 

Denna workshopen utvecklad så att vem som helst kan hålla i den, men det är bra om  personen har lite erfarenhet av stämmor och Demokratijamboree, men det är inget måste. Har en inte någon erfarenhet kan det dock vara bra att läsa på lite om Demokratijamboree först. Workshopen har inte heller testas i större skala än och kommer därför att utvecklas med hjälp av workshopledarnas feedback.

 

Här finner du den förberedande workshopen.