Digitala Påverkanstorget

I år har vi ett digitalt Påverkanstorg som öppnar redan 1:a november, nästan tre veckor före stämman. Vi har ett nytt IT-stödsystem, VoteIT som gör detta möjligt. I VoteIT kommer handlingarna med alla föreslagna att-satser att finnas. Här finns möjlighet för alla medlemmar att kommentera att-satserna och för ombud att föreslå nya yrkanden. Alla medlemmar kan logga in på VoteIT, men det är bara ombud som kan lägga nya förslag, yrkanden.  

 

Det digitala Påverkanstorget är en chans för ombud och medlemmar att sätta sig in i frågorna, diskutera och förbereda sig inför det fysiska Påverkanstorget i Västerås. Framför allt så ger det kårerna en möjlighet att ta ställning till de ändrings- och tilläggsyrkanden som kan växa fram, redan innan det fysiska mötet. På så sätt har ombuden en chans att ännu tydligare få med sig hur kåren ställer sig i olika frågor.

 

Det digitala Påverkanstorget i VoteIT hålls stängt under fredagen den 18:e november. Detta för att hinna synkronisera det digitala och det fysiska Påverkanstorget. Det digitala torget öppnar igen för yrkanden lördagen den 19:e november och håller öppet fram till att det fysiska Påverkanstorget stänger.

 

VoteITs kommentarsfält kommer att modereras för att säkerställa ett respektfullt diskussionsklimat.

 

Varför har vi ett digitalt Påverkanstorg?

Vi hoppas att det digitala Påverkanstorget har många positiva effekter. Delvis skapar det en mötesplats för att diskutera handlingarna och förslag på nya yrkanden innan stämman inleds och delvis ger det ombuden en bättre chans att diskutera de nya yrkandena med sin kår. Förhoppningsvis ger det digitala torget en ökad möjlighet att jämka liknande förslag så att vi tillsammans får det bästa möjliga beslutsunderlaget till söndagens beslutsmöte.
 
 
Varför ska kårer tillsammans gå igenom handlingarna och det digitala påverkanstorget innan stämman?

Eftersom ombuden är på stämman för att representera sin kårs röst är det viktigt att veta vad kåren tycker i olika frågor. Därför är det viktigt att gemensamt ha läst igenom och diskuterat handlingarna i förväg. Med det digitala Påverkanstorget innan stämman har en även möjlighet att ta ställning till mer än motionärens och styrelsens åsikter (som finns i handlingarna), nämligen andra ombuds förändringsförslag innan stämman har öppnat. Detta kunde en tidigare ta reda på först när stämman öppnat. Nu har en alltså möjlighet att ta del av varandras yrkanden i förväg och höra vad ens kår eller ombudsgrupp tycker om dessa också före mötet.

 

Här finner du länken till VoteIT »