FAQ

Här samlar vi olika frågor kring Demokratijamboree 2020.

När kommer det digitala Demokratijamboree 2020 hållas?

Världens första digitala Demokratijamboree hålls 21-29 november.

Kommer jag behöva sitta vid datorn en hel vecka?

Nej, det kommer du inte behöva. Påverkanstorg, omröstningar och liknande kommer vara öppna i VoteIT under flera dagar och du kommer då kunna gå in via en digital enhet, när du vill. Exakt när och hur detta är tänkt att hända hittar du mer om i handlingarna, under rubriken ”Förhandlingsordning”.

Var anmäler jag mig och hur länge kommer anmälan att vara öppen?

Anmälan hittar du här!

Anmälan kommer att vara öppen till den 1 november.

Vem är det som måste anmäla sig till Demokratijamboree 2020?

Vill du delta som ombud så behöver du anmäla dig till stämman. Det för att du som ombud ska kunna delta i diskussioner och omröstningar.

Vill du delta på stämman som deltagare/åhörare behöver du också anmäla dig för att kunna vara med och diskutera.

I anmälan anger du om du är ombud eller deltagare.

Vill du bara delta på programpass så behöver du inte anmäla dig.

Kommer det att kosta att delta på Demokratijamboree och Scouternas stämma 2020?

Det kostar ingenting att delta på Demokratijamboree och Scouternas stämma. Varken som ombud, deltagare eller om man bara vill vara med på en workshop!

Varför ställer ni om Demokratijamboree 2020 och Scouternas stämma till att bli helt digital?

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rådande situation kring covid-19 så ser vi inte att vi kan genomföra Demokratijamboree 2020 och Scouternas stämma på ett säkert sätt på plats i Västerås.

Jag är ingen teknisk person, hur ska jag kunna vara med?

Vi kommer att ta fram tydliga guider kring hur allt går till och hur du gör för att delta i god tid före mötet. Vi kommer även att ha teknisk support  tillgänglig innan och under stämman. Känner du dig ändå osäker, kanske du kan ta hjälp av en kompis i scoutkåren.  Att delta på själva stämman kostar inget.  Om det blir några andra avgifter så kommer de att kommuniceras så snart vi kan.

Vilka program kommer vi att använda oss av?

Exakt vilka program vi kommer att använda är inte bestämt än, men det kommer att kommuniceras i god tid för mötet.

Kommer det finnas ett program med workshops och liknande trots att det blir digitalt?

Ja! Många av de planerade workshopsen och föreläsningarna kan genomföras även digitalt. Många av dem kommer dessutom kunna sparas så att du kan se dem efteråt. Exakt program är inte klart, men så fort det är klart läggs det upp på hemsidan.

Nu när Demokratijamboree och Scouternas stämma 2020 blivit digitala, behövs funktionärer?

Jajemensan! Vi behöver fortfarande ett helt gäng funktionärer för att göra arrangemanget möjligt. Vi är i behov av funktionärer till beredningsgrupperna och till den tekniska supporten m.m. Redan nu kan du skicka in din intresseanmälan. Läs mer under Var funktionär >>

Hur många ombud kan min kår skicka?

Scouternas stämma består av ombud som företräder scoutkårer. Alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Som kårens medlemsantal räknas i detta avseende det totala antalet medlemmar per den 31 december föregående verksamhetsår. Scoutkårer som anslutits under året då stämman hålls har rätt att utse ett ombud oberoende av medlemsantal.

Läs mer om detta i Scouternas stadgar >>

Har du fler frågor? Maila demokratijamboree@scouterna.se

Blir det inte jättestora lokalkostnader för de lokaler som varit bokade?

Nej, fram till den sista augusti kan vi avboka lokalerna utan några kostnader.

Vi har  bokat ett rum på Aros Congress Center för vår kår/distrikt, behöver jag göra något? Hur bokar jag ett rum till stämman?

Har du bokat ett rum på ACC så behöver du inte göra något, alla rum blir automatiskt avbokade.