FAQ

Här samlar vi olika frågor kring Demokratijamboree 2020.

Varför är vi återigen i Västerås?

Av de totalt 6 offerterna som vi tog in så var det Västerås som hade det vi behöver till ett pris som vi kunde acceptera. Att vi varit på ACC i Västerås tidigare ger oss den fördelen i att vi känner lokalerna och ACC kan våra rutiner.

Alla hotell verkar uppbokade, vad gör jag?

Det är Demokratijamboree 2020 som har paxat alla hotell! När vi närmar oss så kommer du kunna boka hotell via oss.

När öppnar anmälan?

Anmälan till Demokratijamboree 2020 öppnar i maj.

Hur lägger jag ett förslag till stämman?

Allt om hur du gör för att lägga förslag, motioner, kan du läsa om i vår Demokratiskola >>

Hur många ombud kan min kår skicka?

Scouternas stämma består av ombud som företräder scoutkårer. Alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Som kårens medlemsantal räknas i detta avseende det totala antalet medlemmar per den 31 december föregående verksamhetsår. Scoutkårer som anslutits under året då stämman hålls har rätt att utse ett ombud oberoende av medlemsantal.

Läs mer om detta i Scouternas stadgar >>

Har du fler frågor? Maila demokratijamboree@scouterna.se