Deltagare

Att åka som deltagare på Demokratijamboree är ett fantastiskt sätt att lära sig mer om hur en stämma och demokratisk process fungerar, samtidigt som du får möjlighet att delta i mängder av workshops och träffa scouter från hela Sverige.

Som deltagare har du också möjligheten att göra sin röst hörd på påverkanstorget genom att lyssna, tycka till och debattera. Det är dock bara ombuden som har förslags- och rösträtt på stämman.

Deltagaravgifter

  • För ombud och deltagare under 26 år: 600 kronor.
  • För ombud och deltagare som är 26 år eller äldre: 750 kronor.
  • För funktionärer: 225 kronor (då ingår golvförläggning i skolsal samt mat under helgen).

Lunch, middag och samtliga aktiviteter både under lördagen och söndagen ingår. Kostnader för resa och boende ingår inte. Att delta som ombud, enbart i de demokratiska delarna av mötet, är kostnadsfritt. Anmälan öppnar idag 17 maj och håller öppet till 10 oktober. Anmäl dig gärna så snart du vet att du ska delta! För att planera stämman behöver vi praktisk information om alla som deltar (specialkost, boende, deltagarroll på stämman, särskilda behov och så vidare), därför sker anmälan individuellt via anmälningssystemet på hemsidan.

Program