Anmälan till Scouternas stämma

Nu har anmälan till Scouternas stämma öppnat!
Mötet kommer att pågå digitalt,  utspritt över 21-29 november.

Det är helt gratis att delta. Du behöver anmäla dig om du kommer vara ombud eller deltagare på Scouternas stämma. I anmälan anger du om du är ombud eller deltagare.

Är du ombud är du den som röstar för din scoutkår.
Är du deltagare får du delta i mötet, men du får inte rösta.

Ska du bara delta på workshops och programpass under Demokratijamboree så behöver du inte anmäla dig.

Du hittar anmälan här >>

Anmälan är öppen till 1 november.