Demokratijamboree 2014

Skärmavbild 2014-11-22 kl. 08.40.05

På dessa sidor hittar du all information som har med  Scouternas stämma och Demokratijamboree 2014 att göra – tema, handlingar och beslutsunderlag. 

Scouternas stämma genomförs dels som plenum, dels som påverkanstorg. I plenum deltar alla ombud och fattar beslut. Påverkanstorg är en metod som Scouterna har utvecklat metoden, anpassat för beslut i stora grupper. Att arbeta med påverkanstorg innebär att vi skapar en arena där alla kan komma till tals. Metoden främjar jämställdhet, något som mätningar från tidigare stämmor och årsmöten tydligt visat.

Handlingar, protokoll och beslutsunderlag

Här hittar du protokoll, röstlängd, handlingar och beslutsunderlag från Demokratijamboree 2014.

Handlingar, protokoll och beslutsunderlag »

Kallelse och info

Demokratijamboreen genomfördes 21-23 november 2014 i Kristianstad på Kristianstad Arena och det närliggande mässcentrat Yllan.

Kallelsen och info om hur du kan delta »

Tema: Framtidens scouting

Under helgen hölls det utöver Scouternas stämma också workshops, debatter och utställning på temat ”Framtidens scouting”.

Demokratijamboreens tema »

Handlingar, beslut och protokoll 2012

Här kan du ladda hem handlingar, beslut och protokollet från Demokratijamboree 2012.

Handllingar, beslut, protokoll från Demokratijamboree 2012 »