Demokratijamboree och Scouternas stämma 2020

Demokratijamboree och Scouternas stämma 2020 kommer enligt ett beslut av Scouternas styrelse den 5 augusti att hållas helt digital 

 

Demokratijamboree-rubine-red

Demokratijamboree är en rolig och utvecklande mötesplats, fylld av demokrati, inspiration, utmaningar, vänner och gemenskap.

I höst är det dags för Demokratijamboree och Scouternas stämma igen! På grund av rådande situation kring covid-19 kommer Demokratijamboree och Scouternas stämma hållas helt digitalt. Under det digitala mötet får Scouternas medlemmar möjlighet att påverka organisationen. Demokratijamboree blir ett stort arrangemang som samlar och engagerar scouter från hela Sverige. Alla scoutkårer har möjlighet att göra sin röst hörd.

Alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar. Självklart kan man delta på Demokratijamboree även om man inte ombud! Förutom att delta i alla intressanta diskussioner, kommer det finnas olika roliga workshops och programpunkter. Och möjligheten att träffa scouter från hela Sverige, såklart!

Läs mer om detta beslut här

Projektgruppen för Demokratijamboree och Scouternas stämma 2020 följer fortsatt noga utvecklingen kring covid-19. Vid eventuella förändringar gällande rekommendationer och bestämmelser kan detta beslut komma att ändras.

Har du frågor?
Kolla på vår FAQ-sida >>

Får du inte svar på dem där är du välkommen att maila demokratijamboree@scouterna.se

Viktiga datum: 

Maj 2020 – Kallelse till stämman skickas ut.
20 augusti 2020 – Sista datum att skicka in motioner. Här kan du skicka in din motion >>

Efter sommaren 2020 – Anmälan öppnar
20 september 2020 – Handlingarna för stämman publiceras.
20-22 november 2020 – Demokratijamboree och Scouternas stämma är igång!

Den här sidan uppdateras med information kontinuerligt.
Läs mer om Demokratijamboree och Scouternas stämma 2020 på Scoutnytt >>

 

Har du frågor och funderingar? Maila demokratijamboree@scouterna.se