Demokratijamboree och Scouternas stämma 2020

Demokratijamboree-rubine-red

Den 20-22 november 2020 är det dags för Demokratijamboree och Scouternas stämma igen! På plats i Västerås får Scouternas medlemmar möjlighet att påverka organisationen.

Alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Som kårens medlemsantal räknas i detta avseende det totala antalet medlemmar per den 31 december föregående verksamhetsår. Scoutkårer som anslutits under året då stämman hålls har rätt att utse ett ombud oberoende av medlemsantal.

Självklart kan man delta på Demokratijamboree även om man inte ombud! Förutom att delta i alla intressanta diskussioner, kommer det finnas olika roliga workshops och programpunkter. Och möjligheten att träffa scouter från hela Sverige, såklart!

 

Viktiga datum: 

Maj 2020 – Kallelse till stämman skickas ut.
20 augusti 2020 – Sista datum att skicka in motioner. Mer information om hur du gör för att skicka in motion kommer!
20 september 2020 – Handlingarna för stämman publiceras.
20-22 november 2020 – Demokratijamboree och Scouternas stämma är igång!

Den här sidan uppdateras med information kontinuerligt.
Läs mer om Demokratijamboree och Scouternas stämma 2020 på Scoutnytt >>

 

Har du frågor och funderingar? Maila demokratijamboree@scouterna.se