Påverka Scouterna

Scouterna finns från Smygehuk i söder till Malmberget i norr, genom att engagera dig i Scouterna på riksnivå kan du se till att all verksamhet där emellan blir ännu bättre. Här läser du mer om hur du gör.

Vår organisation

Här kan du läsa mer i detalj om Scouternas organisation, från kåren, stämman och styrelsen till arbetsgrupper, kanslier och projekt.

Vår organisation »

Scouternas nya strategi

Vi har en ny strategi sedan november 2014 och här kan du ladda ner den och läsa. Här finns även allt kring processen i att ta fram vår nya strategi och hur vi b la involverade över 6 000 scouter.

Scouternas nya strategi »

Engagera dig ideellt

Välkommen att engagera dig ideellt på nationell nivå i Scouterna. Här får du möjlighet att utvecklas som individ och att påverka scoutings verksamhet på en och samma gång!

Engagera dig ideellt »

Scouternas lilla demokratiskola

Scouterna är en rörelse för unga, ledd av unga, stöttade av vuxna. I Scouterna kan alla påverka på alla nivåer. Scouterna vill att unga ska leda och därför är det viktigt att unga ges plats och tar plats!

Demokratiskola »

Scoutforum

Scouternas stämma genomförs vartannat år. Men däremellan vill vi också träffas, utbyta idéer och inspireras av allt som sker runt om i Scoutsverige. Därför bjuder vi in till Scoutforum 2013 – en helg med aktiviteter, workshops och inte minst – fika.

Scoutforum »

Demokratijamboree

Scouternas stora demokratihändelse, Demokratijamboree, arrangeras varannat år. Då hålls även Scouternas stämma.

Demokratijamboree »

Läs på om vår styrning

Ett bra första steg om du ska engagera dig i Scouterna nationellt är att läsa på viktiga dokument och beslut. Här har vi samlat dokument och beslut som är bra att läsa om man ska förstå Scouternas utveckling.

Läs på om vår styrning »

Gå med i ett scoutnätverk

Här kan du läsa om de nätverk som finns för olika grupper inom Scouterna.

Gå med i ett scoutnätverk »