Ombudsgrupper

Är du ombud för kåren och känner dig lite osäker på vad en Demokratijamboree är? Känns det lite otäckt att behöva diskutera saker på påverkanstorget utan någon vid din sida? Tycker du det är mycket begrepp, formalia och regler att förhålla sig till?

Du kan bilda eller gå med i en ombudsgrupp

Syftet med en ombudsgrupp är framför allt att samarbeta inför och under stämman, för att t.ex. kunna bevaka flera diskussioner samtidigt och hjälpa varandra med argument och förslag. En ombudsgrupp kan också ha förträffar inför Demokratijamboreen för att alla ska förstå hur en stämma fungerar, eller för att gå igenom och diskutera handlingarna. Personerna i en ombudsgrupp behöver inte dela samma åsikt utan huvudsyftet är att kunna stötta varandra före och under Demokratijamboreen.

En ombudsgrupp kan anordnas av vem som helst och här hittar du mer information och ett verktyg att starta och arbeta i ombudsgrupp. Denna sida är ett test för i år och drivs av ett gäng ideella scouter. Syftet är att ombudsgrupper ska kunna finna varandra och ge stöttning med hjälp av sidan.

 

Bilda ombudsgrupper

Att bilda ombudsgrupper är helt frivilligt och hur ni gör bestäms av de ni väljer att samarbeta med, men ett hett tips är alltså att flera ombud går ihop och bildar en ombudsgrupp. Kanske träffade du några diskussionsglada scouter på lägret i sommar? Eller är ni ett skeppslag som hänger ihop i vått och torrt? Hur många ni vill vara i ombudsgruppen är helt upp till er. Är ni inte så många kårer i ert distrikt kanske ni kan involvera några scouter som kan åka som deltagare om ombudsplatserna redan är tillsatta? Nedan finns lite tips på vägen när ni vill bilda en ombudsgrupp.

 

En första träff – att ta sig igenom handlingarna

En bra början är att bestämma en första träff. Till denna är det bra om alla ombud har läst igenom handlingarna en gång, det är viktigt för att alla ska kunna vara delaktiga och förstå vad man pratar om på träffen. Kårer som bildade ombudsgrupper inför förra stämman delade på första mötet in sig i mindre patruller med olika ansvarsområden. En patrull kanske kan ta hand om propositionen angående verksamhetsplan och budget medan några kan ta ett gäng motioner.

Har alla i er ombudsgrupp koll på vad en stämma är? Är det någon som åker på sin första stämma? Kolla då med ert distrikt eller region om de håller i en workshop för de som aldrig varit på stämma tidigare eller ägna en stund på första mötet att gå igenom lite hur en stämma fungerar, vad har ni för tidigare stämmoerfarenheter? Dela med er!

På den första träffen kan det också vara bra att börja få koll på vad ni ska göra inför nästa möte. Är det kanske något i handlingarna som är oklart som ni behöver mer information om? Inser ni redan nu att ni tycker att en motion är jättebra men bara om den ändrades lite kanske ni ska skriva ihop ett ändringyrkande?

 

En andra träff – vad tycker vi om alla förslag?

Inför den andra träffen kan de olika patrullerna ha förberett en liten presentation av sitt ansvarsområde. Patrullen behöver ha diskuterat sitt ansvarsområde och tagit reda på mer fakta om det skulle behövas, de ska liksom vara experterna på just deras punkter. De kan också ha analyserat förslagen, är det ett bra förslag? Finns det fördelar och finns det nackdelar?

Sen träffas hela ombudsgruppen igen och varje patrull kan få redogöra för sitt ansvarsområde och vad de kommit fram till. Alla punkter gås igenom och diskuteras. Kanske är det fler i ombudgruppen som håller med om ett ändringsyrkande som en patrull skrivit ihop, då kan fler ombud välja att ställa sig bakom detta yrkande och det har då större chans att gå igenom på stämman. Det är väldigt praktiskt att samla stöd för sina förslag redan innan stämman, då har ni ett försprång när ni väl är på plats!

Hur många träffar ni behöver i er ombudsgrupp är helt upp till er, känner ni att ni behöver ses fler gånger eller klarar ni av att dela upp ansvarsområden per mejl? Det är ni som sätter ramarna och anpassar arbetet till er ombudsgrupp!

 

På påverkanstorget

När nu alla i ombudsgruppen är förberedda och taggade till tänderna för att diskutera de olika förslagen är det dags att åka till stämman. På stämman kommer vi att behandla de olika förslagen på påverkanstorget. Torget består av många olika punkter och det är bra att ni har

delat upp de olika punkterna på de olika patrullerna så det är några som har huvudansvaret för några punkter. Tänk på att kika i handlingarna vilka propositioner och motioner som hamnar på vilken påverkanspunkt på påverkanstorget när ni delar upp ansvarsområdena. Det är bra om en patrull inte behöver springa mellan för många olika punkter. Tillsammans kan ni hålla hela ombudsgruppen uppdaterad om det skulle hända något intressant på en viss punkt. Kanske dyker det upp ett jättebra förslag på en punkt och patrullen kan då meddela resten av ombudsgruppen att de borde logga in och kolla en extra gång vad som händer på denna punkt.

Under påverkanstorget kommer det också ske så kallade storforum. Det är vissa av påverkanspunkterna som kommer att debatteras under en begränsad tid inne i plenum av alla som är intresserade av just den punkten. Under denna tid så flyttar hela påverkanspunkten in i plenum och det kommer att finnas en moderator som sköter debatten. Det är bra att delta på storforum, ett tips är att ombudsgruppen skickar dit någon/några representant/er så kan resterande i gruppen ta hand om de andra påverkanspunkterna så länge.

Under påverkanstorget kan det vara bra att ibland samla hela ombudsgruppen och få koll på läget tillsammans. Tyvärr finns det inga särskilda rum för ombudsgrupper men arenan är en stor lokal med många utrymmen runtomkring så att hitta ett ställe som lämpar sig för ombudsgruppmöten är nog inga problem. Vänligen observera att sittplatser på själva torget är till för spontana möten mellan olika ombud så att de kan diskutera fram riktigt bra förslag.

 

Under plenumförhandlingar

På söndagen ska det klubbas massor av beslut, det kommer att gå undan och då kan det vara väldigt skönt att under frukosten ha suttit ner med sin ombudsgrupp och gått igenom beslutsunderlaget och gjort små noteringar om hur du ska rösta.

Ibland begärs det bikupa (en kortare paus) under förhandlingarna, då är det skönt att kunna prata ihop sig i ombudsgruppen. Har alla hängt med på vad som har hänt, vet ni vad ni ska rösta? Kanske har ni också med er en observatör som kan hjälpa till med att fylla på vattenflaskor och annat för att för att se till att ombuden har allt de behöver under förhandlingarna (ett extra äpple för att undvika blodsockerfall exempelvis).