Nominera till förtroendeuppdrag

Valberedningens uppgift är att ta emot och aktivt söka namnförslag inför Scouternas stämma och valen av styrelse, valberedning och verksamhetsrevisorer.

På den här sidan kan du läsa mer om vad förtroendeuppdragen innebär och nominera personer till de olika uppdragen. Alla uppdrag som beskrivs på denna sida är ideella uppdrag. Scrolla på sidan eller klick på länkarna i punktlistan för att läsa mer om respektive uppdrag. 

Styrelsen

Styrelsen ska leda och styra Scouterna in i framtiden. Styrelsen är också ytterst ansvarig för all verksamhet som sker i Scouterna. Styrelsen arbetar mer med vad som ska göras och mindre med hur det ska utföras. Till sin hjälp har styrelsen en generalsekreterare som är chef över kanslier och alla anställda. Tillsammans med flera grupper av ideella utförs den verksamhet som styrelsen beslutar om. Årsmötet fattar beslut om en verksamhetsplan och en budget som är grunden för styrelsens arbete.

Det som krävs för att Scouterna ska få en så bra styrelse som möjligt är en mängd olika förmågor och kompetenser. Som styrelseledamot för Scouterna kommer du att få lära dig oerhört mycket och få en chans att verkligen ta ansvar för vår rörelses framtid. Du är medlem i Scouterna och i styrelsen företräder du hela scoutrörelsen i Sverige och i Världen. Alla i styrelsen väljs på två år.
Vill du läsa mer om den nuvarande styrelsens arbete och utmaningar rekommenderar vi att du läser deras blogg.

Scouternas styrelse bloggar »
Kontaktuppgifter till styrelsen »

Ordförande

Styrelsen består av två ordföranden, en kvinna och en man, som måste vara myndiga. Ordförandena leder och styr arbetet i styrelsen. Tillsammans med generalsekreteraren ingår de i presidiet och hanterar löpande frågor i verksamheten. Som ordförande ska du vara beredd att ägna tid åt styrelsearbetet flera gånger i veckan. Blir du föreslagen som ordförande kommer du att få träffa generalsekreteraren och nuvarande ordföranden innan årsmötet.
Nominera »

International Commissioners

International Commissioners, en kvinna och en man, kan liknas vid Scouternas utrikesministrar och företräder Scoutsverige internationellt. Till din hjälp finns en Internationell grupp med flera vice International Commissioners till din hjälp. Som International Commissioners ska du ha möjligheter att vid flera tillfällen under året delta på internationella träffar som kan pågå i flera dagar.
Nominera »

Övriga ledamöter

Vi söker fem övriga ledamöter som ska vara sammansatta med en balans av ålder, kön, bostadsort, kompetenser, yrken och utbildningar. Som övrig ledamot är du en fullvärdig styrelsemedlem och genomför tillsammans med ordförandena och International Commissioners styrelsens uppdrag. Som ledamot skall du vara beredd att ta en aktiv del i styrelsens arbete och det krävs att du kan ägna mycket tid att styrelsearbete mellan och under styrelsemötena.
Nominera »

Revisorer

Vi söker två verksamhetsrevisorer. Dessa ska granska Scouternas verksamhetsmässiga måluppfyllnad. Årsmötet utser också en auktoriserad revisor samt en suppleant som föreslås av styrelsen till årsmötet.
Nominera »

Valberedning

Vi söker minst fem personer som ska föreslå styrelseledamöter, valberedning, ledamöter och suppleanter till förvaltningsmötet samt verksamhetsrevisorer till Scouternas stämma. En ledamot väljs som sammankallande. Valberedningen arbetar i enlighet med instruktion fastställd av Scouternas stämma.
Nominera »

Ledamöter till Scouternas förvaltningsmöte

Vartannat år, när det inte är årsmöte så hålls ett förvaltningsmöte som ska bestå av minst 45 ledamöter. Vi söker därför minst 45 ordinarie ledamöter samt suppleanter. Vi vill att förvaltningsmötets ledamöter och suppleanter ska ha en jämn könsfördelning, vara väl spridda geografiskt, ha förankring i våra samverkansorganisationer samt varierande ålder.
Nominera »

 

Kontakta valberedningen

Scouternas valberedning kan du nå via e-post valberedning@scouterna.se eller via någon av ledamöterna i valberedningen. Du kan också följa oss på Twitter.  Valberedningen arbetar helt ideellt och därför kan det i vissa perioder dröja innan du får ett svar.

Valberedningens kontaktuppgifter »

Följ Scouternas valberedning på Twitter »

Mer information om förtroendeuppdrag hittar du i Scouternas stadgar.

Scouternas stadgar »