World Scout Moot 2021

World Scout Moot – Irland 2021

Världsscoutmoot anordnas var fjärde år någonstans i världen. Senast, år 2017, hölls det på Island och dessförinnan, år 2013, var det i Kanada. Totalt antal deltagare är mellan 2000-5000.

Det 16:e världsscoutmootet hålls den 19 till 28 juli 2021 med startpunkt i Dublin. Arrangör är scoutorganisationen på Irland på uppdrag av World Organization of the Scout Movement, WOSM

Den svenska mootupplevelsen arrangeras av en kontingentledning som får sitt uppdrag från Scouterna. Kontingentledningen kallas också Contingent Management Team, CMT. Kontingenten leds av en till två ordföranden som kallas för Head of Contingent, HoC, och dessa rekryteras först.

Uppdraget som Head of Contingent innebär att ha det övergripande ansvaret för att planera och genomföra den Svenska kontingentens deltagande på mootet 2021. Till CMT rekryteras sedan ytterligare personer med nyckelfunktioner som exempelvis ekonomi och kommunikation. Just nu rekryterar vi! Är det ditt nästa uppdrag? Sök till att bli Arrangemangsledare.

Varför ska Sverige åka dit?

Scouternas vision är ”Unga som gör världen bättre”. Genom att möta människor från hela världen i en rolig och trygg miljö kan vi lära oss av andra och samtidigt påverka utifrån våra värderingar. I vårt uppdrag lovar vi ”äventyr, spänning och gemenskap” vilket är vad ett världsscoutmoot kan ge oss.

Vilka åker?

De som är födda mellan 18 juli 1995 och 19 juli 2003, så kan åka som deltagare.

26 år eller äldre (född 19 juli 1995 eller tidigare) kan åka som International Service Team, IST, alltså funktionär på mootet.

Läs mer om kontingent här: http://www.scoutservice.se/scout-i-varlden/fragor-svar/fristaende-kontingenter/

Läs mer på den Irländska sidan för World Scout Moot 2021