Upplev 2018

 

Upplev 2019 är fortfarande i planeringsstadium. Läs om Upplev 2018 nedan.

 

Upplev 2018 kommer vara ett arrangemang utöver det vanliga. Scouter från runt om i Sverige möts och tillsammans åker vi till Irland för att uppleva en ny kultur, möta irländska scouter och tillsammans utforska landet och utmana oss själva.

Programmet kommer 2018 att basera sig på Free Being Me som är ett programmaterial framtaget av WAGGGS (Världsflickscoutförbundet) som utvecklar ungas självkänsla och ledarskapsfärdigheter. Materialet hjälper barn och unga världen över att lättare känna igen och utmana samhällets påtvingade skönhetsideal och bidrar till en stärkt självbild.

Föreställ dig en värld där ingen bekymrar sig över hur hen ser ut.
Över hela världen uppger barn och ungdomar att de ofta oroar sig över sitt utseende och att de känner sig pressade att ändra sitt utseende för att passa in i samhällets snäva bild av vad skönhet är.

Free Being Me fokuserar på målspåren självinsikt och självkänsla, egna värderingar, aktiv i gruppen, relationer, förståelse för omvärlden, aktiv i samhället, kritiskt tänkande och fantasi och kreativa uttryck.

Häng med oss på äventyr!

Scouternas arrangemang arrangeras i samverkan med Scouternas folkhögskola

 

 

Kortfakta för Upplev 2018

För vem är arrangemanget? För dig som är äventyrarscout!
Vart ska vi åka? Irland!
Vad kostar det? Max 12000 kr
Sista ansökan?: 2018-09-28
När åker vi? Den 27 oktober i Tyringe i Skåne, och vi kommer tillbaka till Tyringe den 3 November.
När är förträffen? Förträffen är den 29 september (plats bestäms när vi vet var ni deltagare finns i landet)
Kontakt får ni med oss genom att maila upplev2018@scouterna.se

 

Ansökningar till Scouternas arrangemang är bindande.

När jag ansöker till Scouternas arrangemang försäkrar jag att jag/min vårdnadshavare att jag till min kännedom är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra arrangemanget. Om det i, eller efter, ansökan framkommer att ansökande av Scouternas arrangemangsgrupp inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta på arrangemanget, kan Scouternas arrangemangsgrupp neka deltagande.

Den som ansökt sig till ett arrangemang är skyldig att betala hela arrangemangssavgiften, med följande undantag:

1. Den som avanmäler sig innan ansökningstiden har gått ut stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas.

2. Den som ansökt men inte blivit antagen, erlägger ingen avgift.

3. Den som avanmäler sig efter det ansökningstiden gått ut är betalningsskyldig enligt följande system:

180-91 dagar innan startdatum återbetalas 90% av avgiften

90-56 dagar innan startdatum återbetalas 50% av avgiften

55-0 dagar innan startdatum återbetalas 0% av avgiften

Observera att avanmälan ska ske skriftligen till arrangemang@scouterna.se, muntlig avanmälan gäller ej.