Leda för en hållbar värld

fotograf: Lisa Olsson

2020 går arrangemanget tillika utbildningen Leda för en Hållbar Värld för fjärde och sista gången. Arrangemanget är ett samarbete med Försvarsmakten och är i år förlagt till norra Sveriges fjällmiljö. Här erbjuds ett spännande och annorlunda arrangemang med fokus på hållbart ledarskap och FN:s hållbarhetsmål. Arrangemanget riktar sig till dig som är utmanarscout och intresserad av att lära dig mer i en unik miljö som många aldrig får chansen att uppleva. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av fjällvandring eller ledarskap för att ansöka.

Leda för en hållbar värld vilar på tre grundpelare: ledarskap, hållbar utveckling och ledarskap för hållbar utveckling. En grundförutsättning för en hållbar utveckling är mångfald och jämlikhet och därför tror vi i ledarteamet stenhårt på att alla har något att bidra med. En grupp med många olika infallsvinklar når längre än en grupp med många likasinnade.

Mer info och ansökan hittar du här! ledaforenhallbarvarld.scout.se