Leda för en hållbar värld

fotograf: Lisa Olsson

2018 går arrangemanget tillika utbildningen Leda för en Hållbar Värld för andra gången. Arrangemanget är ett samarbete med Försvarsmakten och förlagt i fjällmiljö. Här erbjuds ett spännande och annorlunda arrangemang med fokus på hållbart ledarskap och FN:s hållbarhetsmål. Arrangemanget riktar sig till dig som är utmanarscout och intresserad av att lära dig mer om hållbarhet på en plattform som Scouterna aldrig tidigare haft tillgång till. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av fjällvandring för att ansöka.

Leda för en hållbar värld vilar på tre grundpelare: ledarskap, hållbar utveckling och ledarskap för hållbar utveckling. En grundförutsättning för en hållbar utveckling är mångfald och jämlikhet och därför tror vi i ledarteamet stenhårt på att alla har något att bidra med. En grupp med många olika infallsvinklar når längre än en  grupp med många likasinnade.

 

 

ledaforenhallbarvarld.scout.se

 

Här kan du läsa mer om FNs hållbarhetsmål >>