Leda för en hållbar värld

fotograf: Lisa Olsson

2019 går arrangemanget tillika utbildningen Leda för en Hållbar Värld för tredje gången. Arrangemanget är ett samarbete med Försvarsmakten och är i år förlagt ombord på en av Försvarsmaktens segelbåtar i södra Sverige. Här erbjuds ett spännande och annorlunda arrangemang med fokus på hållbart ledarskap och FN:s hållbarhetsmål. Arrangemanget riktar sig till dig som är utmanarscout och intresserad av att lära dig mer om hållbarhet på en plattform som Scouterna aldrig tidigare haft tillgång till. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av segling och båtar för att ansöka.

Leda för en hållbar värld vilar på tre grundpelare: ledarskap, hållbar utveckling och ledarskap för hållbar utveckling. En grundförutsättning för en hållbar utveckling är mångfald och jämlikhet och därför tror vi i ledarteamet stenhårt på att alla har något att bidra med. En grupp med många olika infallsvinklar når längre än en grupp med många likasinnade.

Mer info och ansökan hittar du här! ledaforenhallbarvarld.scout.se