Klimattoppmötet COP26

Scouterna = Klimathjältar

Ungas röster ska höras vid klimatförhandlingarna 2021

Klimatet är viktiga för oss scouter. Vi ska lära känna och vårda naturen och just nu står världen inför den stora utmaningen att lösa klimatkrisen! Scouter runt om i världen engagerar sig inom dessa frågor – och nu låter svenska Scouterna unga eldsjälar åka till nästa klimattoppmöte år 2021 i Glasgow.  

Klimattoppmötet är ett årligt möte där FN:s medlemsländer diskuterar klimatfrågor, Paris-avtalet och de 17 globala målen. Här samlas politiker, forskare och intresseorganisationer i långa diskussioner kring lagar och strategier för att uppfylla Parisavtalet, men också för påverkansarbete. Scouternas medverkande vid mötet kommer att arrangeras i samarbete med WOSM, en av världsorganisationerna för scouting.  

Är du en av många scouter som har ett starkt intresse för klimatfrågan och att bevara vår natur? 
Eller har du tankar om hur alla människors lika värde och deras villkor ska diskuteras mer i politiken? 
Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss i arrangemangsteamet.  

Arrangemanget kommer för deltagarna innebära ett längre åtagande med förarbete, eget projektarbete, resa och deltagande på COP26 och uppföljning av resultatet. 

Datum för COP26: 1-12 november 2021
Ålder för deltagande: 18-25 år 

Arrangemangsteamet för Scouternas deltagande vid Klimattoppmötet2021 

Catrin Lindberg catrin.lindberg@scouterna.se  

Dan Hallin dan.hallin@scouterna.se