Explorer Belt 2018 Baltikum

Vill du ha minnen för livet?

Explorer Belt Baltikum är en utmaning, både fysiskt och psykiskt. Du upplever ett främmande land med en kompis som sällskap i 10 dagar, ni ska vandra minst 160 km samtidigt som ni tillsammans med lokalbefolkningen löser utmaningar och uppgifter.

Vandringen

I tio dagar vandrar du och din parkamrat, tillsammans upptäcker ni två Baltikum, löser uppgifter och möter lokalbefolkningen. Vi sammanstrålar med resten av arrangemangets deltagare vid vandringens slut. Är ni två scoutkompisar som vill gå tillsammans, går det bra att anmäla sig som par. Annars får du en vandringspartner tilldelad av ledargruppen.

Rundresan

En gemensam spännande resa där vi tillsammans utforskar resten av Baltikum.

När!

21/7 – 9/8 (Vecka 29- 32)

Vi börjar och slutar gemensamt i Stockholm

Var!

Baltikum, först 10 dagars vandring. Därefter sammanstrålar vi för en gemensam rundresa.

Vem!

Utmanar- och roverscouter i åldrarna 16- 20 år.

Uppdrag!

Under vandringen kommer ni stöta på uppdrag att lösa, se till att ni är väl förberedda!

Kostnad

Max: 12 000 SEK per deltagare

Det finns flera sätt att söka bidrag, ni kan se tips här:

http://www.scoutservice.se/lager-och-aventyr/att-soka-bidrag-for-att-aka-pa-scouternas-arrangemang/

Förträff

Obligatorisk förträff kommer att ske, info kommer när ansökan stängt

Ansökan

länk till ansökan HÄR

Ansökan stänger 2018-03-11

Ansökningsregler

Följande gäller för alla som ansöker om plats till årets Explorer Belt.

Ansökningar till Scouternas arrangemang är bindande.

När jag ansöker till Scouternas arrangemang försäkrar jag att jag/min vårdnadshavare att jag till min kännedom är fysiskt och psykiskt kapabel att genomföra arrangemanget. Om det i, eller efter, ansökan framkommer att ansökande av Scouternas arrangemangsgrupp inte anses förmögen att på ett tryggt och säkert sätt delta på arrangemanget, kan Scouternas arrangemangsgrupp neka deltagande.

Den som ansökt sig till ett arrangemang är skyldig att betala hela arrangemangssavgiften, med följande undantag:

1. Den som avanmäler sig innan ansökningstiden har gått ut stryks från listorna och ingen betalning behöver erläggas.

2. Den som ansökt men inte blivit antagen, erlägger ingen avgift.

3. Den som avanmäler sig efter det ansökningstiden gått ut är betalningsskyldig enligt följande system:

● 180-91 dagar innan startdatum återbetalas 90% av avgiften

● 90-56 dagar innan startdatum återbetalas 50% av avgiften

● 55-0 dagar innan startdatum återbetalas 0% av avgiften

Observera att avanmälan ska ske skriftligen till arrangemang@scouterna.se, muntlig avanmälan gäller ej.

 

Frågor?

Mail: ebbaltikum2018@scouterna.se