Scouternas arrangemang

Opening ceremony. Photo: Magnus Fröderberg/Scouterna

Photo: Magnus Fröderberg/Scouterna

 

Varje år skapar vi unika och häftiga upplevelser som är något alldeles extra. Det är återkommande äventyr där särskilt utsedda ledare ger deltagare från hela landet nationella och internationella upplevelser. I menyn hittar du mer information och länkar till Scouternas arrangemang.

Scouternas arrangemang har ett genomarbetat innehåll med en tydlig koppling till Scouternas program. De flesta arrangemang riktar sig till scouter i äventyraråldern och uppåt. Målet är att ge deltagarna nya erfarenheter som leder till personlig utveckling.

Att delta i ett av Scouternas arrangemang

Scouternas arrangemang är äventyr och upplevelser utöver det vanliga!

Scouternas arrangemang skapas tillsammans med dig som är deltagare. När du ansöker om att delta på ett av Scouternas arrangemang så köper du dig inte en semesterresa, du får något som är mycket bättre – du får vara med och skapa ett äventyr som syftar till din personliga utmaning och utveckling. Tillsammans med andra arrangemangsdeltagare och ledare får du testa nya saker, se nya vyer, utmana dig själv och skapa minnen för livet.

Scouternas arrangemang ser mycket olika ut och har därför olika upplägg innan själva resan påbörjas. För en del arrangemang så ingår förarbete i patrullen eller med parkamraten. Det kan till exempel vara att genomföra uppgifter så att ni lär känna varandra eller det geografiska området för arrangemanget mer. I andra fall kan det handla om att lösa praktiska uppgifter såsom att torka mat eller förbereda dig på andra sätt.

Scouternas arrangemang har sin bas i Scouternas program och Scoutmetoden. Patrullen är viktig inom arrangemangen och att tillsammans skapa en bra upplevelse är centralt. Arrangemangsledarna och arrangemangsdeltagarna har gemensamt ansvar för att göra varje arrangemang till världens bästa scoutupplevelse.

CM-WSJ-20110730-7620

Scouternas arrangemang strävar efter att erbjuda något för alla, och vi vill att alla arrangemangsdeltagare mår bra under våra arrangemang. Därför kan det för vissa av Scouternas arrangemang finnas begränsningar för deltagande. Det kan handla om begränsningar i den fysiska miljön och fysisk förmåga. Vid ansökan bör du också beakta att Scouternas arrangemang kan innebära psykisk press då du kanske befinner dig i en ny miljö, med en ny grupp, i ett påfrestande klimat, med annorlunda mat etc. Om du är osäker eller orolig så kontakta gärna arrangemangsteamet eller Scouternas kansli med dina frågor. Vi bollar gärna med dig och ofta kan vi hitta en lösning tillsammans.