Jamboree21

PHD20170811_DSCF5570

Nästa gång Scouterna arrangerar en nationell jamboree är sommaren 2021. För både deltagarutvärderingen från Jamboree17 och förstudien för framtida nationella jamboreer har gett ett tydligt besked om att Scouterna ska arrangera en nationell jamboree vart fjärde år.

En ideell planeringsgrupp jobbar just nu för fullt med att sätta ramar, mål, koncept och ge tydliga förutsättningar för planeringsorganisationen som startas upp under hösten 2019.

Inför Scouternas nationella jamboree 2021 har tre områden identifierats som särskilt viktiga då de är mycket betydelsefulla för scoutings utveckling. De tre områdena är: ledarskap, öppenhet & mångfald samt patrullsystemet. Dessa områden ska genomsyra såväl projektets arbete som deltagandet. Utöver de tre områdena har jamboreen tema hållbarhet och FN:s globala mål för hållbar utveckling, ett område där scouting i Sverige och världen har mycket att bidra med.

Mer info kommer på denna sida senare under 2019.

Kontakt

Vill du kontakta planeringsgruppen? Mejla dem på jamboreetips@scouterna.se.