Vilda 2014

Vilda 2014 – alla scouters läger

Sommaren 2014 möttes alla scouter i Sverige för en gigantisk lägerupplevelse. På hundratals platser över hela landet samlades scouter från alla förbund för att uppleva lägerlivet och träffa nya kompisar från hela världen.

Vilda var namnet på alla scouters läger 3-9 augusti 2014. Det var ett läger som vi gjorde tillsammans över hela landet, uppdelat i hundratals mindre läger. Scoutkåren var lägerarrangör och fick ett centralt stöd med bland annat marknadsföring, programaktiviteter och kontaktförmedling med andra kårer och internationella gäster. Flera distrikt engagerade sig också för att stötta sina scoutkårer med att skapa möjligheter för Vilda.

Vildas lägeridé byggde på nyckelorden vilja, värme och virvel. Ord som inspirerar till handlingskraft, engagemang, mångfald, gemenskap, frilutsliv, kreativitet och lite galenskap.

På Vildas officiella hemsida hittar du all information lägerplatser, lägertidning, bilder och filmer.

Klicka här för att komma till Vilda-sajten