Anmälan Upptäcktsfärd Norden – Norge

Du kan åka på Upptäcksfärd Norden om du är upptäckare eller äventyrare. 2014 är deltagarna födda 1998-2002.

Priset för denna oförglömliga upplevelse kommer att bli maximalt 8500 kr, men kan komma att sänkas med bidrag, som vi söker åt dig.

Antalet deltagare förväntas vara cirka 40 scouter. Om anmälningsantalet överstiger detta kommer en uttagning att ske.

  • Vi eftersträvar en jämn fördelning i kön, förbundstillhörighet och bostadsort.
  • Vi eftersträvar en jämn fördelning i ålder, men de scouter som inte har möjlighet att gå nästa år kan gå före en yngre sökande.
  • I tredje hand avgör lottning.

Praktisk information och anmälan

Målgrupp: 2014 är deltagarna födda 1998-2002.

När: 16- 30 juni 2014

Sista anmälan:OBS! Anmälan förlängd till 31 januari 2014

Kostnad: Maxpris: 8500 kr, kan komma att justeras

Anmälan hittar du här! Anmälan är nu stängd. anmälan för 2015 öppnar i höst!

Läs noga igenom anmälningsreglerna innan du anmäler dig till arrangemanget

Anmälningar till Scouternas arrangemang är bindande. Den som anmält sig till ett arrangemang är skyldig att betala hela den avgift som gäller för arrangemanget, med följande undantag:

1. Den som anmält sig men inte blivit antagen, får hela det inbetalda beloppet återbetalat.

2. Den som avanmäler sig och samtidigt anmäler en fullvärdig ersättare, får inbetalt belopp med avdrag av en ombokningsavgift återbetalat. Ombokningsavgiften är 500 kr plus den merkostnad bytet innebär för arrangemanget. Ersättaren måste uppfylla de krav som gäller för att få delta i arrangemanget.

3. Den som avanmäler sig på grund av egen sjukdom som inte var känd vid anmälan och hindrar deltagande på arrangemanget, och kan styrka detta med läkarintyg, får om Arrangemangsgruppen godkänner skälen inbetalt belopp med avdrag av en avbokningsavgift återbetalat. Avbokningsavgiften är 10 % av hela avgiften för arrangemanget.

4. Den som avanmäler sig på grund av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall, får om Arrangemangsgruppen godkänner skälen inbetalt belopp med avdrag av en avbokningsavgift återbetalat. Avbokningsavgiften är 10 % av hela avgiften för arrangemanget.

5. Den som har andra synnerliga skäl att avanmäla sig kan skriftligen ansöka till Arrangemangsgruppen om att få delar av inbetalt belopp återbetalat.

Vid avanmälningar utan ovanstående skäl sker ingen återbetalning. Om inbetalt belopp är lägre än om- respektive avbokningsavgiften sker ingen återbetalning, och den som avanmäler sig är skyldig att betala in resterande belopp upp till om- respektive avbokningsavgiften. I övrigt gäller Resebranschens allmänna regler: Lagen om paketresor 1992:1672 samt Konsumentverkets allmänna villkor för paketresor från 2002-09-30.70