Redo att leda Burundi

Kvinnor som dansar

För ett antal år sedan såddes ett frö till samarbete mellan Stora sjöområdet i östra Afrika och Sverige, nätverk byggdes och kontakter skapades. En del i det har idag mynnat ut i ett tredelat projekt med temat Kvinnligt ledarskap.

Våren 2012 genomfördes en resa till Burundi som präglades av diskussioner, aktiviteter, idéer för framtiden och en och annan kulturkrock. Grunden skapades och med stort engagemang reste den svenska delegationen hem, men både i Sverige och i Burundi lever projektet vidare.

2013 startades del två i projektet. Med detta utbyte vill vi lära oss mer av varandras vardag och de utmaningar som man ställs inför för som kvinna. Vad tampas kvinnorna i Burundi med? Vad tampas kvinnorna i Sverige med? Vilka likheter och skillnader kan vi finna?

På denna resa vill vi sätta teorin i praktik, vi tar med oss diskussionerna från förra resan då fokus var övergripande kring Kvinnligt ledarskap. Denna gång gör vi ledarskapet praktiskt genom ”learning by doing”. Vi vill dela med oss av våra verktyg, till exempel scoutmetoden, och lära oss mer om de metoder som används i Burundi.

Du kan läsa mer om Redo att leda och Amahoro Amani här.