Moot Kanada 2013

Glada scouter spexar för kameran

På ett moot får du träffa scouter från hela världen, utbyta erfarenheter och uppleva internationell scouting i en inspirerande miljö. Nästa sommar kommer att få möjligheten att träffa 5 000 nya vänner på ett äventyr i Kanada som du sent kommer att glömma.

Under sommaren 2013 kommer det 14:e världsscoutmootet hållas i Kanada, för första gången på nordamerikansk mark.

Ett moot är ett världsläger för ledare och roverscouter

Under ett världsscoutmoot möts scouter och scoutledare från hela världen för att dela erfarenheter och hitta nya sätt att samarbeta. Moot är ett läger för äldre scouter i åldrarna 18–26 år från hela världen och arrangeras av WOSM vart fjärde år.

Moot är ett slags världsscoutjamboree som riktar sig mot ledare och roverscouter. Ett av de allra första mooten hölls på Ingarö i Sverige redan 1935, sedan dess har Sverige stått värd för ytterligare en moot i Ransberg 1996.

Läs om Moot Kanada här och här