Vi är arrangemangsgruppen

Arrangemangsgruppen består av 5-8 personer som aktivt arbetar med att erbjuda alla scouter i Sverige äventyr och upplevelser utöver det vanliga. Idag består gruppen av

Caroline Eriksson, anställd ordförande caroline.eriksson@scouterna.se

Alexandra Röjder, ideell ordförande samt kontaktperson för arrangemang

Anders Wallin, kontaktperson för arrangemang samt ekonomiansvarig

Andreas Skärlund, kontaktperson för arrangemang  

Evelina Arvidsson, kommunikationsansvarig

Lisa Karlsson, kontaktperson för arrangemang samt ekonomiansvarig

Malin Sundbäck, kontaktperson för arrangemang

Ulrika Koch, kontaktperson för arrangemang