Vi är arrangemangsgruppen

Arrangemangsgruppen består av 5-8 personer som aktivt arbetar med att erbjuda alla scouter i Sverige äventyr och upplevelser utöver det vanliga. Idag består gruppen av

Christian Wemstad, Ideell ordförande

Kajsa Urge, anställd ordförande

Anders Wallin, kontaktperson för arrangemang samt ekonomiansvarig

Alexandra Röjder, kontaktperson för arrangemang

Evelina Arvidsson, kommunikationsansvarig

Ulrika Koch, kontaktperson för arrangemang