Kodrapport

Här kan du ladda ner kodrapporten som handlar om Scouternas sätt att arbeta med insamling utifrån Frivilligorgansationernas Insamlingråds (FRII) värderingar och principer.