Ladda ner

Här kan du ladda ner de filer som finns uppladdade på Scoutservice. Du hittar även länkar till våra externa filbanker för böcker och bilder.

Scoutverksamhet

 • Terminsprogram – färdiga terminsprogram med förslag på aktiviteter.
 • Programböcker – Ledarboken, åldersgruppernas böcker och Glöd.
 • Programmaterial – programmaterial för ledare för de olika åldersgrupperna.

Se även Aktivitetsbanken och Märkessystemet på Scouterna.se.

Om Scouternas styrning

 • Styrelseprotokoll – protokoll från Scouternas styrelse.
 • Stämmoprotokoll – protokoll från Scouternas stämma och tidigare stämmor och årsmöten. Här finner du även förvaltningsmötesprotokoll.
 • Styrdokument – styrdokument som beslutats av Scouternas stämma eller Scouternas styrelse.
 • Rapporter – rapporter om Scouternas verksamhet, exempelvis årsredovisningar och verksamhetsrapporter.

Stöd till kåren

 • Blanketter – blanketter för att ansöka om exempelvis bidrag eller förtjänstmärken.
 • Vägledningar – vägledningar för bland annat hur du utvecklar kårens verksamhet, ekonomi och organisation.
 • Mallar – dokumentmallar för Office som följer Scouternas grafiska profil samt mallar för specifika ändamål, exempelvis stadgar och pressmeddelanden.
 • Bildbank – bildbank där du kan ladda ner våra bilder i hög upplösning.
 • Strategimaterial (StrategiaffischerÖvningshäfteInfobrev) – börja jobba med Scouternas strategi.