Internationell Scouting

  • Stämman röstade fram Scouternas styrelse i Karlstad

    Britta Burreau och Gustaf Haag fortsätter det delade ledarskapet som ordförandepar för Scouterna. Det beslutades på Scouternas stämma under Demokratijamboreehelgen. Läs mer → [...]

  • Förstudie nationella jamboreer

    Förstudien om nationella jamboreer bygger på erfarenheter och insamling av lärdomar och reflektioner. Den är genomförd på uppdrag av Scouternas styrelse. Läs mer