Förtjänstmärken och utmärkelser

Scouterna har en lång tradition av att dela ut förtjänstmärken för särskilda insatser inom scoutrörelsen. Här hittar du mer om förtjänstmärken samt blanketter för att ansöka.

Förtjänstmärken och utmärkelser är ett sätt att tacka och ge erkännande till personer som gjort förtjänstfulla insatser för och inom scouting. Kostnaden för ett förtjänstmärke står scoutkåren för, kontakta Scouternas infomejl för prisinformation. Förtjänstmärken och utmärkelser är inte en del av märkessystemet i Scouternas program.

Scouternas förtjänstmärke

Scouternas förtjänstmärke består av Scouternas märke utfört i metall färgad enligt de olika valörerna. Scouternas förtjänstmärke utdelas av kårer och distrikt och finns i fyra valörer enligt nedan:

  • Brons kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som gjort ett förtjänstfullt arbete som ledare och eller funktionär i Scouterna under minst 5 år.
  • Silver kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som gjort ett förtjänstfullt arbete som ledare och eller funktionär i Scouterna under minst 10 år.
  • Guld kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som gjort ett förtjänstfullt arbete som ledare och eller funktionär i Scouterna under minst 15 år.
  • Guld och Emalj kan tilldelas ledare och scoutfunktionär som gjort ett förtjänstfullt arbete som ledare och eller funktionär i Scouterna under minst 25 år.

Ledfyren

Ledfyren består av en fyr med Scouternas märke, utfört i silver.

Ledfyren kan tilldelas aktiv scout/ledare under 25 år som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, genom ett lyssnande och stödjande ledarskap, skapat möjligheter för ungdomar att utvecklas enligt scoutings värderingar. Ledfyren utdelas av Scouterna som regel på förslag av distrikt eller samverkansorganisation.

Scouternas stora förtjänstmärke

Scouternas stora förtjänstmärke består av Scouternas märke i emalj i en granriskrans, utfört i förgyllt silver.

Scouternas stora förtjänstmärke kan tilldelas aktiv ledare för synnerligen förtjänstfulla insatser för Scouterna på kårplan. Scouternas stora förtjänstmärke utdelas av Scouterna på förslag från kår eller distrikt. Den som erhållit Gustav Adolfs-märket kan inte tilldelas Scouternas stora förtjänstmärke.

Gustaf Adolfs-märket

Gustav Adolfs-märket består av Prins Gustaf Adolfs krönta namnchiffer i en granriskrans med liljan, utfört i förgyllt silver.

Kan tilldelas aktiv ledare för synnerligen förtjänstfulla insatser för Scouterna på minst distriktsnivå. Gustaf Adolfs-märket utdelas av Scouterna, som regel på förslag av distrikt eller samverkansorganisation.

Silvervargen

Silvervargen är en stiliserad varg på en ring som upptill är försedd med liljan och nertill med ordet ”Scouterna”. Vargen bärs i ett blått band runt halsen.

Silvervargen är den högsta utmärkelsen inom svensk scoutrörelse. Den kan tilldelas aktiv ledare på nationell nivå för utomordentligt förtjänstfullt arbete för scoutrörelsens bästa. Silvervargen utdelas av Scouterna.

Silvervargen ska utdelas av någon som redan innehar utmärkelsen. Den som erhållit Silvervargen kan inte tilldelas Gustaf Adolfs-märket. Silvervargen får samtidigt bara innehas av 25 aktiva scoutledare under 60 år.

Silverkorset

Silverkortset består av scoutsymbolen på ett malteskors utfört i försilvrad metall.

Kan tilldelas medlemmar i Scouterna för berömlig gärning, företrädesvis räddande av människoliv, under förhållanden som kunnat medföra fara för utövarens liv men där faran inte kan sägas ha varit överhängande. Silverkorset utdelas av Scouterna, som regel på förslag från distrikt eller samverkansorganisation.

Guldkorset

Guldkortset består av scoutsymbolen på ett malteskors utfört i förgylld metall.

Kan tilldelas medlemmar i Scouterna för berömlig gärning, företrädesvis räddande av människoliv, under uppenbar fara för utövarens eget liv. Guldkorset utdelas av Scouterna, som regel på förslag från distrikt eller samverkansorganisation.

Hedersmärken

Scouternas hedersmärke i guld består av scoutsymbolen och sju stjärnor i guld.
Scouternas hedersmärke i guld kan tilldelas personer, utanför den svenska scoutrörelsen, som gjort betydande insatser för Scouterna. Scouternas hedersmärke i guld utdelas av kårer och distrikt.

Scouternas hedersmärke i guld och blå emalj består av scoutsymbolen och sju stjärnor i guld.
Scouternas hedersmärke i guld och blå emalj kan tilldelas personer, utanför den svenska scoutrörelsen, som gjort särskilt betydelsefulla insatser för Scouterna. Scouternas hedersmärke i guld och blå emalj utdelas av Scouterna, som regel på förslag av distrikt eller samverkansorganisationer.

Scouternas hedersmärke i guld och grön emalj består av scoutsymbolen och sju stjärnor i guld.
Scouternas hedersmärke i guld och grönemalj kan tilldelas personer som gjort särskilt betydelsefulla insatser för Scouterna. Scouternas hedersmärke i guld och grön emalj utdelas av Scouterna, som regel på förslag av distrikt eller samverkansorganisationer.

Ladda ner