Vi tar avstånd från vriden bild av normkritisk övning

je-00303-2010-L1021967

I dag har vi på olika sätt kontaktats av ett flertal personer som vill vrida en av våra övningar i normkritik till något negativt. Det tar vi starkt avstånd ifrån.

Scouterna är en inkluderande verksamhet där alla får vara med och där vi är schyssta kompisar. I Scouterna jobbar vi för allas lika värde och det är en självklarhet för oss. Vårt mångfaldsarbete utgår från ett normkritiskt perspektiv vilket betyder att vi hela tiden utmanar och synliggör de normer som vi har omkring oss.

Att reflektera över vem man är, vilka fördelar man har i samhället och vilka synliga och osynliga förväntningar man har på andra är ett bra sätt att utmana sina fördomar och lära sig mer om ens värderingar och handlingar. Att tänka sig in i olika samhällsnormer handlar om att utveckla sig själv och andra, bli en schysstare kompis och låta alla vara med. Scouting helt enkelt.

Redan 2012 startade Scouterna Värsta fördomen, ett projekt med syfte att lyfta den normkritiska pedagogiken. Det arbetet fortsätter för att hitta nya sätt att tänka på så att ännu fler ska få vara med och uppleva äventyr och kompisar i Scouterna.

Klicka här för att komma till Aktivitetsbanken, en fantastisk källa till inspiration och tips för scoutmöten i alla format »