Värsta fördomen uppmärksammas på Raoul Wallenbergs dag

Seminarie riksdag-11

Anton Landehag, som arbetar med Scouternas projekt Värsta fördomen, är nominerad till Raoul Wallenberg-priset 2014. Priset instiftades under 2013 för att uppmärksamma en person som arbetar i Raoul Wallenbergs anda och verkar för alla människors lika värde. 

Raoul Wallenberg-priset delas årligen ut den 27 augusti, på Raoul Wallenbergs dag. Det är en dag som uppmärksammar modet att göra skillnad och stå upp mot rasism, för att fira medmänsklighet och därmed också de värderingar som genomsyrar scoutrörelsen.

I år är Scouternas projektkoordinator Anton Landehag nominerad till Raoul Wallenberg-priset:

– Jag är väldigt stolt över att bli nominerad till ett pris i Raoul Wallenbergs anda. Priset i sig är viktigt för att i ett större perspektiv belysa frågor som rör mänskliga rättigheter och allas lika värde. I Scouternas projekt Värsta fördomen arbetar vi aktivt med kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och alla människors lika värde, säger Anton Landehag.

Värsta fördomen är Scouternas antirasistiska projekt om normer, värderingar och fördomar.

– Målet med Värsta fördomen är att göra Scouterna till en ännu öppnare organisation än vad den är idag. Detta gör vi bland annat genom utbildningar. Under sommaren har Värsta fördomen genomfört dialogövningar på scoutläger runt om i Sverige och just nu arrangerar vi Värsta dialoghelgen på två platser i landet där målgruppen är äventyrare och utmanare. Det har varit högt tryck på anmälningarna och det känns väldigt roligt att intresset i organisationen är så stort för de här viktiga frågorna, säger Anton Landehag.

Utdelningen av Raoul Wallenberg-priset sker på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm, med musik och tal den 27 augusti 17.30-19.00.

2013 delades Raoul-priset ut för första gången. De 100 000 kronorna gick då till Siavosh Derakhti från Malmö som startade ”Unga muslimer mot antisemitism” redan som 19-åring. Prissumman ska användas för fortsatta insatser av detta slag. Juryn för Raoul Wallenbergpriset består av Olle Wästberg (ordförande), Samir El-Sabini, Eskil Franck, Soraya Post, Amelie Silfverstolpe och Cecilia Åhlberg.

Läs mer om Värsta fördomen >>

Läs mer om Raoul Wallenberg-priset >>