Var med och påverka Scouternas framtid – skicka in dina idéer före 20 augusti

Struktur Verksamhetsplanering

Nu är det äntligen dags att ge input på Scouternas verksamhetsplan 2021–2022. Strategin som antogs för perioden 2015–2025 går in i sin slutfas och tillsammans har vi kommit långt inom många områden. Det ska vi vara stolta över! Ändå finns det en hel del att göra före 2025.

Nu vi vill ha dina åsikter om de mål som styrelsen föreslår för 2021-2022 samt att du bidrar med exempel och idéer kring hur vi ska nå dem!

De tre strategiska områdena för 2015-2025 är 

Dessutom pratar vi även om ett fjärde område som är de förutsättningar som måste finnas på plats.

Vi vill ta del av dina åsikter för att se att vi driver verksamhetsutvecklingen i rätt riktning samtidigt som vi stärker Scouternas varumärke. Målen för 2021-2022 kommer vi sedan att besluta om på Scouternas stämma i november.

Du kan bidra med material genom att fylla i detta formulär före 20 augusti. 

Här kan du läsa mer om de olika områdena och ta del av PDF, exempel, bakgrundsmaterial och filmklipp. I en av filmerna – ”Röster om Scouterna” pratar kända personer, däribland Alice Bah Kuhnke, om Scouternas betydelse och de utmaningar vi står inför: