Utdrag ur Polisens belastningsregister

Jordglobsballonger vid öppningsceremoni på World Scout Jamboree

Organisationer, som bedriver barn- och ungdomsverksamhet, har sedan 2013 möjlighet att begära att även ideella ledare visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Scouternas styrelse rekommenderar att scoutkårerna använder sig av denna möjlighet som en del i arbetet med att skapa en trygg scoutverksamhet, fri från alla former av övergrepp och kränkningar. När rutinen är på plats brukar det inte vara några svårigheter och de flesta tycker att det är en självklarhet att även ideella föreningar begär att deras ledare ska visa upp ett utdrag.

Scouternas rekommendation samt hur scoutkårer kan gå tillväga för att använda sig av utdragen kan du läsa mer om här:

Registerutdraget som kan begäras ut av ideella ledare begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor, det visar inte brott som till exempel fortkörning.

På Polisens hemsida kan du hitta mer info om utdraget samt beställa det »

Läs mer om Trygga möten »