Utan unga – ingen demokrati

UTP helg 11

Den 21 september firar vi Scouternas fredsdag och 100 procent scout, i samband med Förenta Nationernas (FN) internationella fredsdag. I år lyfter vi frågan om demokrati och ungas deltagande i samhällsdebatten. 

I Scouterna gör vi nästan alltid saker tillsammans. Vi arbetar i patruller, övar ledarskap och tar gemensamma beslut, oavsett om det handlar om saker vi gör på avdelningen och i patrullen, eller om det är sådant vi gör med Scouterna i stort. Fred och demokrati har därför alltid en naturlig plats i scouting. Vi jobbar tillsammans, lyssnar på varandra och försöker uppmärksamma sådant som vi vill förändra, stort som smått. I Scouterna får unga ta plats, lära sig ledarskap och samarbeta med varandra. 

Ungas röster är viktiga i samhällsdebatten. Unga är en del av vårt samhälle och har därför en självklar del i demokratin. Får de rätt verktyg och kan utvecklas till förebilder, har de också större chans att kunna bidra till ett fredligare samhälle. Inom Scouterna tar vi detta på allvar.

Nyheter på gång

Vi i Scouterna är bra på demokrati och ungas inflytande. Till exempel var över hälften av delegaterna (de som fick rösta) på Scouternas årsstämma 2018 under 25 år gamla. Men vi kan alltid bli bättre – och därför är det är viktigt att fortsätta arbetet med ungas inflytande i samhället.

Inom Scouterna driver vi just nu två specialprojekt kopplade till fred och demokrati. Världsförbättrarprojektet har som mål att få fler unga att kunna och vilja delta i samhällsdebatten, och ger 8-10-åringar utbildning och verktyg genomföra förändring. Barnen själva får ta en aktiv roll att demokratiskt arbeta för att ändra något de själva vill i deras lokalområde! I december släpps metodmaterialet, så håll utkik!

”Steg för fred – Scouternas metod samhällsförändring” ligger också i startgroparna. Där pågår just nu en metodutveckling som gör att scoutgrupper själva kan förändra saker i sitt närsamhälle. Metoden är hämtad från vårt långvariga samarbete med scoutorganisationerna i Stora sjöregionen i Afrika (Amahoro Amani) 

Information och material kommer vid årsskiftet!