Uppdaterade distrikts- och kårwebbar

b765d9b1-e0f4-46ad-81ef-a779f0f2d089

Nu blir det enklare för scoutkårer och distrikt att jobba med sin webbplats när webbarna uppdateras. Bakgrunden till uppdateringen är att Scouternas webbplattform, där scoutkårernas WordPress-installation är inkluderad, inte blivit uppdaterad på länge vilket har lett till att många funktioner inte har fungerat som de ska.

Sedan våren 2017 finns det därför en arbetsgrupp av ideella och anställda som tillsammans har utvärderat de nuvarande webbplatserna – vad som fungerar bra och vilken typ av funktionalitet som saknas. Utvärderingen resulterade i ett beslut om att bygga om våra webbplatser, där vi självklart börjar med distriktens och kårernas webbplatser. Viktiga kriterier var bland annat långsiktig förvaltning, säkra webbplatser och ett uppdaterat utseende.

I de nya webbarna kommer det att finnas nya funktioner som gör att er webbplats blir snyggare, enklare och ett bra verktyg för att driva scoutverksamhet. Bland annat kommer webbarna ha ett tema som följer Scouternas grafiska profil, flexibla sidor som varje kår/distrikt kan anpassa utifrån sina behov, sociala medier-flöden (välj själv vilka kanaler som ska visas), fil/bildarkiv, webbstatistik genom Google Analytics, nyheter, kalender med mera.

printscreen_test_liten

När vi tillsammans använder Scouternas webbar förstärker vi Scouternas varumärke och framstår som tydliga, både internt och externt. Målet är att vår kommunikation ska kännas sammanhängande vilket också leder det till en högre grad av igenkänning. Den nya plattformen kommer också att vara WordPress, så det mesta kommer man som användare att känna igen. För distriktet/kåren innebär det att övergången kräver några timmars arbete, men på sikt kommer det att leda till förenklat arbetssätt samt tillgång till nya funktioner.

Vill du och din kår/distrikt vara först ut? Anmäl intresse via formuläret senast 1 maj, så har ni chansen att vara med i första flytten som beräknas ske innan sommaren. Givetvis kommer alla att kunna flytta över sina webbar till de nya webbplatserna i senare etapper.

Anmäl ert intresse »

Läs mer om de nya webbarna »