Hjälp till att öka ungas makt, delaktighet och inflytande i Scouterna

L9992946

På Scouternas stämma 2012 beslutades att genomföra en utredning om ungas makt, delaktighet och inflytande i Scouterna. Nu har du chansen att komma med dina synpunkter och idéer.

Utredningsgruppen har på uppdrag av Scouternas styrelse satt ihop ett formulär med frågor som handlar om hur ungas makt, delaktighet och inflytande i Scouterna ska kunna öka. Målgruppen för den här undersökningen är alla som på något sätt är engagerade i Scouterna och samverkansorganisationerna. Du kan vara scout, scoutledare, funktionär, engagerad på distriktsnivå och/eller i en arbetsgrupp på nationell nivå.

Frågorna handlar om hur unga bäst lär sig mer om demokrati och hur det ska bli enklare för unga att lyfta frågor på regional och riksnivå. Kanske har du massor av bra idéer om hur vi tillsammans kan bli bättre och få ungas delaktighet och inflytande att öka?

Svara på enkätfrågorna >>