Unga måste få ta plats i klimatdebatten

cop18doha

Under veckan är Cecilia Wesslén i Qatar som WAGGGS representant på klimatmötet COP18, nu kräver hon tillsammans med flera andra representanter på COP18 att unga ges större inflytande.

”I dag är det ungdomarnas officiella dag på FN:s klimattoppmöte, COP18, i Qatar. Det är världens unga befolkning vars framtid står på spel i förhandlingarna, men trots detta nekas de reellt inflytande. Som representanter för demokratiska föreningar vägrar vi acceptera detta. Vi kräver att Sverige tar ställning i frågan och inför en officiell ungdomsdelegat till FN:s klimattoppmöten.

Världens befolkning består till över 50 procent av människor under tjugofem år. Det är denna del av befolkningen som kommer att få leva med konsekvenserna av vad delegaterna (inte) gör på klimatförhandlingarna. Ändå nekas denna majoritet sina demokratiska rättigheter, och hålls fortsatt utanför beslutsprocessen.

Opinionsundersökningar visar att unga är mer politiskt intresserade idag än vad tidigare generationer var vid samma tidpunkt i livet. Samtidigt visar siffror från Ungdomsstyrelsen att endast 13 procent av Sveriges unga känner att de har stort eller ganska stort inflytande över politiska beslut.

År 1992 tog riksdagens utrikesutskott beslut om en motion vid namn ”Ungdomsdelegat i FN”. Motionärerna skrev att det är genom FN som man kommer att se möjligheterna till lösningar av bl.a. världens miljöproblem, och att det mot denna bakgrund var viktigare än någonsin att involvera unga människor och deras organisationer i FN-arbetet. Motionen avslogs.

Tjugo år senare är läget oförändrat. Sveriges unga nekas fortfarande inflytande över framtidsbeslut både i FN-förhandlingarna och på hemmaplan. Den tidigare bilden av Sverige som föregångare i demokratifrågor blir allt mer utdaterad.

FN:s toppmöten skapades som en beslutsprocess mellan olika politiska delegationer. Som resultat av detta är det endast officiella delegater som har mandat att påverka besluten. Uppfattningen hos Sveriges unga av att sakna inflytande i politiska beslut stämmer alltså väl överens med verkligheten.

Samtidigt som den svenska regeringen står stilla så springer andra länder i förväg. Bland annat Norge, Belgien och Nederländerna har sedan många år tillbaka gett sina ungdomsorganisationer möjligheten att utse ungdomsdelegater till respektive lands FN-delegation. I Nederländerna arbetar deras två (!) ungdomsdelegater året om med att sprida kunskap om FN bland landets ungdomsorganisationer, skolor och andra mötesplatser för unga.

Unga ska ha inflytande för att det är deras rättighet, men också för att deras kunskaper, erfarenheter och värderingar är en värdefull resurs vid beslutsfattande. För att återbygga bilden av Sverige som föregångare i demokratifrågor krävs politiskt agerande för införandet av en svensk ungdomsdelegat. I kombination med resurser för informationsspridning om FN-processen bland Sveriges unga skulle detta även mot omvärlden visa hur viktigt vi anser FN vara, och understryka betydelsen av att låta den unga generationen bli aktivt involverad i politiska beslut.

I dag är det ungdomarnas officiella dag på FN:s klimattoppmöte, ett utmärkt tillfälle att lyssna på, och ta till sig av, budskapet från världens unga. Det är hög tid att sätta press på våra svenska politiker att ta steget mot en mer demokratisk representation på FN:s klimatförhandlingar. Ytterligare tjugo års stillastående är inget alternativ. Vi kräver resultat, nu.”


Kitty Ehn, Fältbiologerna
Cecilia Wesslén, Scouterna
Caroline Jonsson, Power Shift
Marcus Gustafsson, KFUM
Mattias Goldmann, Tricorona
Niclas Hällström, What Next Forum

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>