Tyck till om Scouternas verksamhetsplan

startsidelapp_kommunicera

Scouternas verksamhetsplan visar hur vi rör oss närmare målen i strategin. Nu kan du ge din input till verksamhetplanen för 2019-2020.  

Verksamhetsplanen för perioden 2019-2020 bygger på tre strategiområden samt förutsättningar, A-D, i enlighet med Scouternas strategi 2015-2025. Varje strategiområde har sedan 2-3 huvudmål.

Via en enkät har du nu möjlighet att ge feedback på utkastet av verksamhetsplanens olika delar. All input kommer att tas med i arbetet för att ta fram den nya versionen som publiceras i handlingarna till Scouternas stämma.

Du kommer att ha möjlighet att kommentera samtliga huvudmål samt övergripande per strategiområde i samma ordning som de är beskrivna i verksamhetsplanen.

Ge input på verksamhetplanen via enkäten »

Läs utkastet till Scouternas verksamhetsplan 2019-2020 »