Tack till er som sparar med hjärtat

Scouterna

Ett hjärtligt tack till alla som sparar i Swedbank Robur Humanfond. Spararna bidrar i år med 521 557 kr till Scouternas viktiga arbete att utveckla verksamheten.

Det finns många som sparar med hjärtat. På Hjärtedagen den 12 februari överlämnades drygt en halv miljon kronor till Scouterna från Swedbank Robur Humanfond.

– Scouterna vill tacka alla som stöttar vårt viktiga ideella arbete genom fondsparande, säger Peter Gustafsson, servicechef med övergripande ansvar för ekonomin på Scouterna.

Valet att spara i en ideell fond, eller gåvofond, är inte bara en investering för den egna framtiden utan även en betydelsefull insats för en mer hållbar samhällsutveckling.

– 521 557 kronor är oerhört viktiga och fina pengar att få för att fortsätta att utveckla vår verksamhet som handlar om äventyr och kompisar, säger Peter Gustafsson.

Vill du också spara med hjärtat?

Så här stödjer du Scouterna genom att fondspara »