Sträck ut en hand på fredsdagen

Hjärta_vitt

På Scouternas fredsdag den 21 september 2015 uppmanar vi alla scouter att sträcka ut en hand till de som behöver en hand att hålla i, och att gå från ord till handling.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” Så lyder den första punkten i Förenta Nationernas universella deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men orden måste bli mer än bara ord. Nu uppmanar vi alla scouter att sträcka ut en hand till de som behöver en hand att hålla i, och att gå från ord till handling.

Scouterna kan förbättra världen

Vi lever i en tid då stora konflikter, inbördeskrig och katastrofer drabbar människor, som därför söker sin tillflykt i ett annat land. Över 60 miljoner människor är idag på flykt, varav merparten inom sitt eget hemland. I detta har Sverige ett ansvar, och vi som scouter en möjlighet att göra en insats för att förbättra och underlätta livssituationen för många människor – både ute i världen och här hemma i Sverige. Det är något vi som scouter har gjort i flera stora katastrofer och krig tidigare.

Årets budskap lyfter situationen för de som är på flykt

Även i årets fredsbudskap lyfter vi särskilt situationen för de som är på flykt – människor som av olika anledningar lämnar sina hem och tar sig till Sverige för att söka skydd.

Många som flyr till Sverige kommer från områden eller provinser där de utsatts för våld, hot, förföljelse eller diskriminering. Likaså flyr många människor för att deras grundläggande mänskliga rättigheter kränks, på grund av exempelvis deras sexualitet, kön eller sexuella läggning. Flera av dessa har ofta erfarenheter av trauma och utsatthet, och det blir då extra viktigt att välkomna med en trygg miljö att vistas i här.

Scouterna skapar plats för alla i samhället

Scouterna är en organisation som är öppen för alla. Vi har en roll att spela för att hjälpa, välkomna och erbjuda fler en möjlighet att bli en del av vår gemenskap. Genom att tidigt kunna få kontakt med Scouterna kan vi underlätta för de som flytt att hitta sin plats i ett nytt samhälle och i ett nytt land. Det är redan många scoutkårer i hela landet som gjort en insats för ensamkommande barn och unga, för vuxna som behöver nya vänner och för alla som vill ersätta en otrygg flykt med en inkluderande fritid.

Vi erbjuder en trygg och säker miljö

Scouterna anser att alla människor har rätt till sina grundläggande och okränkbara rättigheter, så som de definieras i de globala överenskommelser vi skrivit under. Det gör att vi också anser att alla, oavsett legal status, ska ha rätt att finnas i en trygg och säker miljö. Vi vet att Scouterna kan vara den miljön och därför uppmanar vi varje scout och scoutkår i landet att göra något konkret för att underlätta för de tusentals människor som nu flyr till Sverige.

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något

I dagens värld finns det så mycket som varje scout och scoutkår kan göra. Här kommer några förslag på hur du och din scoutkår kan göra skillnad:

  • Prata med scouterna om vad som händer i världen. I aktivitetsbanken (länkar nedan) finns tips på aktiviteter för olika åldersgrupper. Prata med din avdelning och med din scoutkår om vad just ni kan göra i samhället där ni finns.
  • Ta kontakt med närmaste asyl- eller flyktingboende – fråga vad ni kan hjälpa till med och berätta vilka dagar ni har scoutverksamhet för olika åldersgrupper. Kanske behövs aktiviteter, skor, kläder eller mest att ha några jämnåriga att hänga med och lära sig svenska av.
  • Om du som person vill engagera dig – bli god man eller stödperson för ensamkommande flyktingbarn. Även familjehem behövs om du har ett hem som tillåter extra familjemedlemmar. Gå in på din kommuns hemsida för att få veta mer om hur du kan hjälpa till i ditt lokalsamhälle.
  • Samla in pengar för att stötta ekonomiskt, donera via Scouternas insamling http://egeninsamling.redcross.se/pa-flykt/8-5099
    Målet är att nå 630 000 kronor (10 kronor per medlem) till Fredsdagen den 21 september, som också är 100% scout-dagen!

Berätta om det ni gör och inspirera andra – använd gärna #scouterstöttar.

Tillsammans kan vi göra en enorm skillnad för att förändra och förbättra världen!

Aktivitetstips för Scouternas fredsdag

Alla aktiviteter nedan finns fritt att använda sig av i Scouternas aktivitetsbank. www.aktivitetsbanken.se

Spårarscouter (8-10 år)

Den vita pricken – en aktivitet om att känna sig utanför och vad utanförskap innebär.

Den vita pricken »

Varför finns flyktingar i Sverige? – en aktivitet för att få de yngsta att reflektera över hur det känns att fly från sitt hemland

Varför finns flyktingar i Sverige? »

Upptäckarscouter (10-12 år)

Den vita pricken – en aktivitet om att känna sig utanför och vad utanförskap innebär.

Den vita pricken »

Resenärer – en aktivitet om att utmana fördomar och att fundera på hur vi bemöter andra människor.

Resenärer »

Äventyrarscouter (12-15 år)

Resenärer – en aktivitet om att utmana fördomar och att fundera på hur vi bemöter andra människor.

Resenärer »

Hindret – ett rollspel om att vara på flykt.

Hindret »

Utmanarscouter (15-18 år)

Flykten – ett rollspel om att vara på flykt

Flykten »

Roverscouter (19-25 år)

Flykten – ett rollspel om att vara på flykt

Flykten »

Så gjorde vi – tips från de som redan gjort och gör en insats

Enskede scoutkår gör skillnad för ensamkommande flyktingbarn.
Läs artikeln om Enskede scoutkår »

Sankt Olof scoutkår har sedan ett år tillbaka tagit emot ett trettiotal syrianska flyktingar.
Läs artikeln om St Olof scoutkår »

Svedala scoutkår skänker värme till flyktingarna i Yddinge.
Läs artikeln om Svedala scoutkår »

Älvsjös scouter samlar kläder till flyktingar.
Läs artikeln om Älvsjö scoutkår »