Slutrapporten från Jamboree17 är klar

20170806 Invigning av Jamboree17 på Rinkabyfältet. Foto: Magnus Fröderberg

Det var i mångfalden, energin och de riktiga mötena mellan 10 000 deltagare, 910 funktionärer, 6 000 besökare – från hela landet och hela världen, både scouter och andra – som jamboreemagin verkligen uppstod!

Utvärderingarna visar att scouter, funktionärer, ledare och gäster är mycket nöjda med jamboreen. De hade roligt och lärde sig nya saker, skaffade nya kompisar och upplevde äventyr av (nästan) alla de slag. Detta vare sig om man varit på många läger tidigare eller om Jamboree17 var första kontakten med Scouterna.

I den här rapporten sammanfattar vi hur vi arbetade och hur vi genomförde det uppdrag vi fått. Allt går inte att fånga i några sidors text, men förhoppningsvis ger det en samlad bild som kan vara ett minne och en redovisning för oss som var med, men även några ord på vägen och inspiration till alla ni som ska göra Scouternas jamboreer eller andra stora arrangemang, regionala eller lokala läger i framtiden.

Ladda ned

Läs mer

Här kan du läsa mer sammanfattning av Jamboree17 »