Scoutforum 2019

Scoutforum 2011

Scouternas stämma genomförs vartannat år. Men däremellan vill vi också träffas, utbyta idéer och inspireras av allt som sker runt om i Scoutsverige. Därför bjuder vi in till Scoutforum 2019 – Scouternas egen festival. Under Scoutforum genomförs också Scouternas förvaltningsmöte.

 

Läs mer om Scoutforum och anmäl dig här >>

 

Läs mer om Förvaltningsmötet och anmäl dig här >>