Scouternas verksamhetsberättelse 2018

Scouternas verksamhetsberättelsen 2018

Nu finns Scouternas verksamhetsberättelse 2018 att läsa i digital version. I slutet av augusti ges den även ut som ett specialnummer av papperstidningen Scout. En tidning som precis som vanligt innehåller äventyr och testpatrull men som har ett extra fokus på hur demokrati och påverkan fungerar i scoutrörelsen.  

Syftet med Scouternas verksamhetsberättelse är att berätta om målen i verksamhetsplanen, och hur väl vi har uppfyllt dem. För att göra det överblickbart för dig som läsare är tidningen uppdelad utifrån våra fyra olika strategiområden och ger dig små inblickar i scoutåret som gått.

Verksamhetsberättelsen som papperstidning

För att verkligen nå ut till barn och unga ges verksamhetsberättelsen också ut som ett specialnummer av Scout. Påverkan är en en av grunderna i scouting. Därför har det lagts mycket arbete på att förklara hur demokrati i scoutrörelsen fungerar; i det här numret är demokratiarbetet utformat som en spelplan! Dessutom förklaras knepiga begrepp och vad siffrorna i tabellen egentligen säger. Specialnumret landar i alla medlemmars brevlådor i mitten av augusti. Fram tills dess finns den att läsa som pdf här på Scoutservice.

Läs Scouternas verksamhetsberättelse 2018 (pdf) »

Läs Scouters årsredovisning 2018 (pdf) »