Scouternas verksamhetsberättelse 2016

Scouternas verksamhetsberättelse2016

2016 ett rekordår för Scouterna – året då vi fick åtta nya scouter och världsförbättrare varje dag! I Scouternas verksamhetsberättelse 2016 summerar vi rekordåret och den första tvååriga verksamhetsplanen enligt vår strategi 2015-2025. 

Scouterna fortsatte växa och ännu mer än tidigare år, under 2016 ökade antalet scouter till 68 665 fördelat på landets 1 000 scoutkårer. Extra roligt är att åldersgruppen ungdomar, 15 till 17 år, är den som ökar mest. I dagens samhälle ställer sig många barn och unga frågan ”hur kan jag vara med och påverka och göra skillnad?”. Jag är glad över att så många barn och unga ser Scouterna som ett sätt att vara med och göra världen bättre.

I och med 2016 slutförde vi vår första tvååriga verksamhetsplan enligt vår strategi 2015-2025. Vi har tagit flera viktiga steg på vägen för att kunna nå strategin 2025 då vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa scouternas förväntningar i varje möte och genom att scouterna utvecklas till förebilder i vår gemensamma rörelse.

Under 2016 fick många barn och unga möjlighet att prova på och uppleva scouting. Ungefär 100 scoutkårer har under året arbetat mer fokuserat med integration för att till exempel välkomna barn, unga och vuxna som nyligen kommit till Sverige.

Runt om i vårt avlånga land överträffas scouternas förväntningar på scoutträffar kväll efter kväll. Ett sätt att utveckla verksamheten och få nya erfarenheter och inspiration är att gå en ledarutbildning.

Vi utvecklas till förebilder inom många olika områden 2016. Free Being Me, ett programmaterial för att stärka ungas kroppsliga självkänsla lanserades 2016 och kommer att användas i programmet under Jamboree17. Scouternas kommunikation prisades som ”Bästa kommunikation ideell organisation” av Sveriges Kommunikatörer. Dessutom delades utmärkelsen ”Scouthjältar” ut för första gången i samband med Demokratijamboree 2016. Under Demokratijamboree 2016 samlades drygt 1000 scouter från hela Sverige i Västerås för att fatta beslut om viktiga frågor för scoutings framtid och välja en ny styrelse.

Nästa gång vi ses så många är det på Jamboree17 utanför Kristianstad i Skåne – då blir vi fler än 10  000 scouter som tillsammans skapar årets coolaste sommarläger.

Läs hela verksamhetsberättelsen >>