Scouternas styrelse har uteslutit en medlem ur Scouterna

scouterna-logo

I samband med ett ärende rörande Trygga Möten (Scouternas arbete för att förebygga övergrepp) har Scouterna fått information om att en scoutledare i en av våra kårer har uppträtt mycket olämpligt som ledare inom Scouterna. Efter noggranna avvägningar och dialog med många parter beslutade Scouternas styrelse i mars att utesluta medlemmen efter samråd med scoutkåren. Beslutet grundar sig på att ledarens beteende i, och i anslutning till, scoutverksamheten strider mot Scouternas syfte och värdegrund samt inte är förenligt med grunderna i Trygga Möten. Beslutet fattades av en enhällig styrelse och i enlighet med Scouternas stadgar §4.4.

Medlemmen överklagade beslutet i augusti och Scouternas styrelse behandlade överklagan under augusti månad. Styrelsen konstaterade att uteslutningsbeslutet utgår från ledarens agerande i, och i anslutning till, scoutverksamheten samt att inga uppgifter som förändrar styrelsens uppfattning har inkommit. Styrelsen bekräftade enhälligt sitt tidigare beslut och konstaterar att det inte kan överklagas.

Frågor om beslutet kan ställas till Scouternas kommunikationschef Caroline Thunved caroline.thunved@scouterna.se.