Scouternas stödstrumpa motverkar psykisk ohälsa

scouternas stödstrumpa insamling

Oro över att inte duga, ångest, sömnproblem och depressioner har gjort att den psykiska ohälsan i Sverige har ökat med över 100 procent på tio år hos unga. Det tycker vi på Scouterna är helt oacceptabelt och därför handlar julens insamlingskampanj om att motverka psykisk ohälsa. 

Varje dag, året om, jobbar vi i Scouterna för att öka välmåendet och stärka självkänslan hos barn och unga. Vi gör det genom äventyr, kompisar och genom att skapa trygghet och gemenskap i vår verksamhet och i den lilla gruppen, patrullen. Här får barn vara sig själva, utom tävlan, och öva på att leda och ledas och känna trygghet i sig själva.

Scouternas stödstrumpa 2018

Scouternas stödstrumpa

Scouternas stödstrumpa 2018 är därmed en julklapp som bidrar till fler välmående barn! Alla givare får ett stödstrumpantygmärke samt ett gåvokort att ge bort i julklapp.

Pengarna som samlas in går till att motverka psykisk ohälsa genom Scouternas utbildningar Trygga Möten, Free Being Be och Acion on Body Confidence

Läs mer om Scouternas julkampanj Stödstrumpan »