Scouternas förvaltningsmöte 2017 hålls 9 augusti

Scoutforum 2011

Scouternas förvaltningsmöte 2017 hålls 9 augusti och det blir inget separat Scoutforum i år.

Scouternas förvaltningsmöte, som samlas de år då Scouternas inte har stämma, kommer i år att hållas den 9 augusti klockan 18:30. För de ombud och medlemmar som vill delta fysiskt är platsen Jamboree17, på Rinkabyfältet utanför Kristianstad i Skåne. Det kommer också finnas möjlighet att delta på distans via Vote-IT, det system som Scouterna tidigare använt till exempel på Scouternas stämma 2016. Kallelse och mer information kommer till alla valda ombud senast under juni månad.

Scouternas styrelse har beslutat att det år 2017 inte hålls ett separat Scoutforum, såsom arrangerats tidigare. Istället kommer det på Jamboree17 finnas möjlighet att ta del av workshops, utställningar och mycket annan inspiration, framförallt få uppleva en jamboree!