Scouternas folkhögskola möter bakslag med nysatsningar

je-00462-2013-04023

Folkbildningsrådet återtar statsbidrag på närmare 3 miljoner kronor från Scouternas folkhögskola och sänker skolans statsbidrag permanent. Skolans rektor Gustav Öhrn anser att Folkbildningsrådets process varit godtycklig och långt ifrån rättssäker. Trots bakslaget satsar Scouternas folkhögskola för framtiden med bland annat en ny allmän kurs och förstärkning av skolledningen.

Folkbildningsrådets styrelse fattade den 10 december 2014 beslut om att underkänna två kurser som Scouternas folkhögskola anordnat under 2012 och 2013. Därmed återtas statsbidrag från de två åren och sänks även permanent från 2014 och framåt. Scouternas folkhögskola har trots upprepade påstötningar inte fått grunden till underkännandet förklarat tydligt och har dessutom allvarliga anmärkningar på hur processen gått till.

– Jag ser oerhört allvarligt på att beslut som Folkbildningsrådet fattar i myndighets ställe tas efter en så godtycklig och intransparent process som inte heller kan överklagas. Det är inte rättssäkert, säger Gustav Öhrn rektor för Scouternas folkhögskola. Folkbildningsrådets beslut gör mig bara än mer motiverad att fortsätta utveckla skolan och folkbildningen. Folkbildningen måste våga utvecklas och bland annat därför behövs Scouternas folkhögskola, fortsätter Gustav Öhrn.

Scouternas folkhögskola kommer dock att satsa för framtiden med bland annat en ny allmän kurs och personalförstärkningar. Den nya allmänna kursen startar till höstterminen 2015 och kommer ersätta den kurs som Scouternas folkhögskola anordnat i samverkan med Fryshuset.

– Den nya kursen ger folkhögskolan möjlighet att på egen hand utveckla och profilera undervisningen och samtidigt fortsätta arbeta med samma målgrupp som i samverkan med Fryshuset, säger Katarina Hedberg, generalsekreterare för Scouterna och ordförande i styrelsen för Scouternas folkhögskola.

Scouternas folkhögskola förstärker även skolledningen med Cecilia Ahlström som börjar som biträdande rektor och kursansvarig för allmän kurs i början av 2015. Cecilia kommer närmast från Rodengymnasiet i Norrtälje där hon undervisat i bland annat engelska. Cecilias erfarenheter från Österlens folkhögskola på 90-talet blir också en tillgång liksom hennes gedigna ledarerfarenhet från scoutrörelsen.

– Det känns jättespännande att skapa en ny modern folkhögskolekurs som bygger på de utmaningar som livslångt lärande under 21a århundradet innebär, säger Cecilia Ahlström. Cecilia kommer tillsammans med Gustav och övrig personal arbeta intensivt under våren för att utforma den nya utbildningen.

För mer information, kontakta Gustav Öhrn eller Katarina Hedberg.

Frågor och svar angående återtaget statsbidrag

Varför återtar Folkbildningsrådet statsbidrag från Scouternas folkhögskola?

Folkbildningsrådet underkänner två utbildningar, Konfirmationsundervisning samt funktionärsutbildning, som folkhögskolan bedrivit på Vässarö under 2012 och 2013. Folkbildningsrådet anser inte att det varit tillräckligt tydligt att Scouternas folkhögskola anordnat dessa kurser tillsammans med Vässarö, vilket är ett krav för statsbidrag.

Varför sänks statsbidraget permanent?

Alla folkhögskolor har ett tak för hur mycket statsbidrag man kan få. Rapporterar en skola mindre verksamhet än taket två år i rad sänks taket till den nya nivån. Eftersom utbildningarna underkänns och de arrangerats två år i rad sänks taket. Detta påverkar skolan från 2014 och framåt.

Hur går det med Scouternas folkhögskolas ekonomi nu?

Tack vare god kontroll över ekonomin och ett långsiktigt agerande de senaste åren har skolan lyckats bygga upp ett litet kapital. Återbetalningen gör att skolan nu tvingas börja om detta arbete men verksamheten hotas inte i sin helhet.

Kommer personal att sägas upp?

Nej, inte i dagsläget. Däremot kommer skolans framtida utvecklingstakt naturligtvis begränsas av detta.

Vad händer med konfirmationsundervisningen och funktionärsutbildningarna på Vässarö nu?

Scouternas folkhögskola och Vässarö har avbrutit samarbetet kring dessa två utbildningar och Vässarö kommer driva dem vidare på egen hand.

Berörs andra utbildningar?

Nej, det är bara dessa två utbildningar som underkänts.

Varför startas det en ny allmän kurs nu? Varför avbryts samarbetet med Fryshuset?

Scouternas folkhögskola har samarbetat med Fryshuset kring allmän kurs sedan 2011. Samarbetet har varit mycket bra för alla parter, inte minst deltagarna på kursen. I höstas beslutade Folkbildningsrådet att bevilja Fryshusets ansökan om att få driva en egen folkhögskola, något som Scouternas folkhögskola gratulerar Fryshuset till. Detta får dock som konsekvens att Scouternas och Fryshusets folkhögskolor tror att varje organisation bäst utvecklar allmän kurs var för sig framåt.

När startar den nya allmänna kursen? Hur många deltagare kommer få plats?

Den nya allmänna kursen startar till höstterminen 2015. Vi hoppas att mellan 30 och 40 deltagare kommer kunna gå den.

Var kommer den allmänna kursen vara? Vilka ska jobba på den?

Just nu pågår ett intensivt arbete för att hitta en lämplig plats och lämpliga lokaler för utbildningen. Dessutom arbetas det hårt för att utforma en bra inriktning. Scouternas folkhögskola har redan idag många väldigt duktiga medarbetare som är lärarutbildade och som på olika sätt kommer bidra till den nya kursen. Vår nyanställda biträdande rektor kommer framförallt att arbeta med planeringen av den allmänna kursen. Det totala personalbehovet och eventuella nyrekryteringar kommer undersökas under våren.

Varför anställs en biträdande rektor?

Scouternas folkhögskola satsar för framtiden och i det arbetet är det nödvändigt att förstärka skolledningen. Cecilia Ahlström kompletterar rektor Gustav Öhrn och kommer framförallt fokusera på allmän kurs där hon också kommer vara lärare och kursansvarig.