Scouterna tar plats på klimatmötet

ceciliawesslen

Just nu pågår det stora klimatmötet COP18 i Doha. Här samlas representanter från snart sagt alla världens länder, men också från en mängd organisationer. Cecilia Wesslén i Örnsbergs scoutkår är till vardags doktorand i atmosfärvetenskap och representerar i år WAGGGS på klimatmötet.

Vad är COP18 och varför är du där?

COP18 är FN:s stora klimatkonferens som arrangeras årligen sedan 1994. Det är ett tillfälle för alla världens länder att samlas och bestämma hur vi kan hjälpas åt för att se till så jordens befolkning har en mindre påverkan på klimatsystemet, det vill säga bromsa utsläppen av alla växthusgaser. Förutom de officiella representanterna från varje land finns här också representanter från allmänheten, universitet, organisationer och företag.

Varför är WAGGGS på en klimatkonferens?

WAGGGS har deltagit på klimatkonferenserna sedan COP15 i Köpenhamn och har haft en betydande roll i processen, speciellt när det handlar om informell lärande. I scouterna använder vi oss av informellt lärande för att på ett så enkelt sätt som möjligt göra våra medlemmar informerade om de pågående klimatförändringarna och hur man själv kan hjälpa till genom att minska sin egen påverkan. WAGGGS har flera miljöprogram som är anpassade till olika åldersgrupper och handlar om allt ifrån att använda återvinning eller åka mer kollektivt till att driva större miljöprojekt såsom att göra sin egen hemstad till en Fairtrade City. Inom scouterna är allt möjligt!

Vilken är den, ur din och WAGGGS-perspektiv, viktigaste åtgärden för att lösa klimatproblem?

Några av de viktigaste lösningarna till klimatförändringarna är undervisning och informationsspridning. Det handlar om att göra folk uppmärksammade på vad som kan hända om vi inte är rädd om våra resurser. Om befolkningen vet vad klimatförändringarna innebär, hur det kan påverka oss alla (på olika sätt och olika nivåer) och vad man själv kan göra, så tror jag också att det kan leda till en ökad press från allmänheten (på våra politiker) och till sist bättre beslut. WAGGGS har en nyckelroll i detta och är väldigt engagerad i förhandlingarna av till Artikel 6, som handlar om just lärande, tillgången till information och ungas samt allmänhetens deltagande i beslutsprocessen. I Sverige är vi ganska lyckligt lottade där vi får lära oss om klimatet i skolan, men i andra länder har WAGGGS och andra organisationer tagit på sig denna viktiga roll. Eftersom detta handlar om unga människors framtid, så är det självklart att en ungdomsorganisation såsom WAGGGS, som representerar 10 miljoner unga tjejer runt om i världen, är en del av processen.

Vad har ni unga på konferensen för möjligheter att påverka?

Unga har begränsade möjligheter att påverka dessa förhandlingar och ibland är det väldigt frustrerande, men samtidigt påpekar många åter och återigen hur viktiga vi är för processen. Några länder har inkluderat ungdomar i deras nationella delegationer, såsom Norge, och det ger dem naturligtvis större chans att påverka. Tyvärr har Sverige inte detta. Trots det så har vi fortfarande en röst och just nu är här 200 unga personer som gör allt för att förhandlarna ska lyssna på framtidens generation. Många av mötena sker bakom låsta dörrar, men på de större samlingarna har vi både möjlighet att närvara och göra s.k. ’interventions’, vilket innebär att man får möjlighet att tala under förhandlingarna. Detta sker bara om ordförande tycker att det finns tid till det. Vi har även möjlighet att göra aktioner på plats i form av exempelvis demonstrationer, sånger eller stå samlade med stora skyltar vid ingången till konferenscentret. Det är ett bra sätt för att skapa uppmärksamhet, inte minst från media, och kan vara väldigt effektivt ibland. En annan möjlighet är helt enkelt att gå fram och prata med förhandlare i korridoren eller hissen. Detta kräver mod, men det är antagligen det bästa sättet för ha en direkt inverkan på besluten. Vi håller även seminarium och presentationer om vad vi gör, som alla deltagare på konferensen är välkomna att lyssna på, speciellt förhandlare. Då kan de få en större inblick i vad vi kan bidra med och kanske inser att vi är en del av lösningen.

Hur kan man som scout engagera sig för klimatet?

Alla kan engagera sig i miljö- och klimatfrågan på olika sätt, allt efter egen förmåga. Antingen kan du driva större projekt och kampanjer på hemmaplan, som att till exempel göra din scoutkår klimatneutral eller din kommun fri från plastpåsar. De mindre scouterna kan samla avfall och göra konst av det. En av tjejerna i min delegation är ledare för ett gäng flickscouter i England som har gjort en stor skulptur av sopor, som nu står på torget i deras hemstad och påminner hela befolkningen om att sträva efter hållbara lösningar. En annan tjej från Sri Lanka driver ett projekt där hon och hennes scouter planterar träd, där det en gång var skog. Vad du är gör, så är det viktigt att engagera sig för detta handlar om vår framtid!

Läs mer om Cecilia Wesslén och hur du engagerar dig internationellt på internationella bloggen.